Новини

Головна / Новини / З'явилося друком нове видання Львівського відділення

2022-12-15

З'явилося друком нове видання Львівського відділення

Євген Завалинський. Тюркологічні студії. Листування. Матеріали / Упоряд. А. Фелонюк; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; НТШ. Історична комісія. – Львів, 2022. – 384 с., іл.

ISBN 978-966-02-9939-9 

Видання містить праці українського сходознавця-тюрколога Євгена Завалинського (1911–1993), листування й матеріали, що стосуються його біографії та творчості. Вчений є вихованцем польської орієнталістичної школи 1930-х рр., представником українського сходознавчого середовища Львова початку 1940-х рр. і яскравим взірцем інтелектуала з великим творчим потенціалом, який прагнув реалізувати себе у складних обставинах середини ХХ ст., проте був змушений відійти від науки. Його студії, серед яких дві надруковано вперше, присвячені українсько-турецьким і польсько-турецьким відносинам у домодерний період, образу України й Польщі в османських хроніках XV–XVIII ст., турецьким джерелам до історії України. Опубліковано листи науковця до Владислава Котвича, Стефана Стасяка, Тадеуша Ковальського, Агатангела Кримського, Володимира Яніва, взаємне листування з Омеля ном Пріцаком. Біографічні документи Є. Завалинського охоплюють 1929–1981 рр. і висвітлюють, з-поміж іншого, його контакти з НТШ та австралійськими університетами. Ці матеріали взято з архівних збірок Львова, Києва, Варшави, Кракова, а також приватного архіву вченого, що зберігається в Мельбурні (Австралія).