ФЕЛОНЮК АНДРІЙ

Головна / Співробітники / ФЕЛОНЮК АНДРІЙ

  • Ім'я : ФЕЛОНЮК АНДРІЙ
  • Посада : Старший науковий співробітник, к. і. н.
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : afelonyuk@yahoo.pl
  • Наукові зацікавлення :

    історія Львова та інших міст України XIV–XVIII ст., джерелознавство, археографія, українська історіографія, біографістика, історія НТШ, творча спадщина М. Грушевського та Я. Дашкевича

Біографія

Народився 21 вересня 1982 р. в с. Нова Мощаниця Здолбунівського району Рівненської обл. 2000 р. закінчив середню школу в смт Мізоч. Упродовж 2000-2005 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (диплом із відзнакою). З 2005 р. працює у Львівському відділенні Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України на посаді провідного археографа, з 2010 р. – наукового співробітника, з 2012 р. – старшого наукового співробітника. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Передмістя Львова другої половини XVII – XVIII ст.: адміністративно-правовий статус та соціотопографія» (науковий керівник – М. М. Капраль). З 2005 р. член Наукового товариства імені Шевченка в Україні, у 2005-2010 рр. – секретар Історичної комісії НТШ, а у 2010-2015 рр. – її голова. Впродовж 2010 р. – науковий секретар НТШ, у 2017 р. – обраний дійсним членом та членом Президії НТШ.

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Окремі видання:

Юзеф Дунін-Карвицький та маґдебурзьке право Мізоча на Волині. – Рівне: ФОП Лапсюк В. А., 2011. – 28 с.

Описи передмість Львова XVI–XVIII століть / Упоряд. А Фелонюк. – Львів: Б. в., 2014. – 752 с.

Mирон Капраль: Біобібліографічний покажчик. / Упоряд. А. Фелонюк. – Київ, 2018. – 100 с.

Міста на маґдебурзькому праві українських земель у XIII–XIX ст. Т. 1: Руське та Белзьке воєводства / Львівське  відділення  Інституту  української  археографії  та  джерелознавства  ім.  М.  С.  Грушевського  НАН України / Упоряд. М. Капраль, Б. Смерека, А. Фелонюк. – Львів, 2019. – 62 c. + 4 карти.

Інвентарі палаців і дворів на передмістях Львова кінця XVII – XVIII століть / Упоряд. А. Фелонюк; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2021. – 320 с., іл.

Статті:

2005

До питання про дідичну приналежність Мізоча у XVIII – на початку ХХ ст. // Слов’янський вісник. Серія «Історичні науки»: Зб. наук. праць. – Рівне, 2005. – Вип. 5. – С. 37-41.

До питання про правовий статус нерухомої власності на передмістях Львова у XVIII ст. // Матеріали наукової конференції студентів історичного факультету [Львівського національного університету імені Івана Франка] 2004 р. – Львів, 2005. – С. 38-47.

[Коментарі] // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 7: Серія: Історичні студії та розвідки (1900-1906). – С. 610-612, 662-665, 709-715.

2006

Археографічна комісія Наукового товариства Шевченка у Львові // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит: А-Г. – К., 2006. – С. 28-30.

Домбровський Д. Руська (українська) середньовічна князівська родина (Рід Романовичів) / Пер. з пол. А. Фелонюка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2006. – Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 376-409.

Зі спостережень над функціонуванням двориків на передмістях Львова XVIII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Вип. 10. – С. 263-273.

Правовий статус та просторова локалізація нерухомої власності на передмістях Львова XVIII ст. // Історична топографія і соціотопографія України: Зб. наук. праць. – Львів, 2006. – С. 365-403.

[Рец. на:] Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть / Упоряд. та іст. нарис І. Скочиляса. – Львів, 2006. – cxliv + 464 c. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2006. – Ч. 36. – С. 58.

2007

Асверівщина [С. 129]; Барські конфедерати [С. 184-185]; Белзеччина [С. 203]; Біскупщина [С. 245]; Богданівка [С. 251]; Брозиновська юридика [С. 288-289]; Гайдамаки [С. 456-457]; Галицьке передмістя Львова [С. 473-474]; Ґабріельовка [С. 607] // Енциклопедія Львова. – Львів, 2007. – Т. 1: А-Ґ.

Магнатська власність у Львові XVIII ст. (на прикладі роду Жевуських) // Silva rerum: Зб. наук. праць на пошану професора А. Перналя. – Львів, 2007. – С. 477-498.

Нерухомість та її власники на передмістях Львова в 1768 році // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Т. 6: Львів – Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. – С. 164-199.

Особа на тлі епохи: Юзеф Дунін-Карвицький – власник містечка Мізоч на Волині // Проблеми українського державотворення: Історія і сучасність. – Житомир, 2007. – Т. 2. – С. 22-29.

Передреволюційне десятиліття великого історика України (1906-1916) // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2007. – Т. 8: Серія: Історичні студії та розвідки (1906-1916). – С. V–XVI. (Співавтор – М. Капраль).

[Рец. на:] Волинські Афіни. 1805-1833: Зб. наук. праць / Під ред. С. Маковського, В. Собчука. – Тернопіль: «Богдан», 2006. – 304 с.: іл. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2007. – Ч. 38. – С. 53-54.

[Рец. на:] Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / Упоряд. та переклад з польської о. Ю. Мицика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 1006 с. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2007. – Ч. 38. – С. 51.

[Рец. на:] Долинська М. Історична топографія Львова XIV–XIX ст. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 356 с. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 725-735.

Шляхта-власники на передмістях Львова перших десятиліть XVIII ст.: соціальна стратифікація (за Люстрацією передмість Львова 1712 р.) // Південнийархів. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2007. – Вип. 25. – С. 113-119.

2008

Археографічна комісія Наукового товариства Шевченка у Львові // Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С. 32-35.

Долинська Мар’яна Львівна // Енциклопедія сучасної України. – К., 2008. – Т. 8: Дл-Дя. – С. 222.

Зборівщина // Енциклопедія Львова. – Львів, 2008. – Т. 2: Д-К. – С. 443.37.

Інвентарні описи дворів на передмістях Львова останньої третини XVIII століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2008. – Т. 255: Праці Комісії архітектури і містобудування. – С. 415-436.

Символи влади війтів (ландвійтів) передмість і юридик Львова XVIII століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2008. – Т. 256: Праці Історично-філософської секції. – С. 524-532.

Науковий семінар «Мирон Кордуба та його внесок в українську історіографію ХХ століття» // Український історик. – Нью-Йорк; К.; Львів; Остріг; Торонто; Париж, 2007-2008. – Т. 44-45. – № 3-4 (175-176) / 1-2 (177-178). – С. 390-391.

Симон Петлюра у спогадах і публіцистиці Романа Дашкевича // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації: Тези доп. Другої міжнар. наук.-практ. конф. (18-20 червня 2008 р., м. Львів, Україна). – Львів, 2008. – С. 276-277.

[Рец. на:] Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVІ століття. Міська влада і самоврядування. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 360 с. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2008. – Ч. 40. – С. 60-61.

[Рец. на:] Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упоряд. М. Капраль. – Львів, 2007. – LI + 816 с. + 8 іл. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2008. – Ч. 39. – С. 56-58.

[Рец. на:] Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упоряд. М. Капраль. – Львів, 2007. – LI + 816 с. + 8 іл. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2008. – Т. 256: Праці Історично-філософської секції. – С. 710-720.

2009

Два листи Омеляна Пріцака до о. Романа Луканя від 1941 р. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 688-694.

Загальні звітно-виборні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Україні // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2009. – Ч. 41. – С. 2-5.
«Коли гармати говорили, муза Кліо не мовчала»: наукова та науково-популярна спадщина М. Грушевського (1917-1923) // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2009. – Т. 9: Серія: Історичні студії та розвідки (1917-1923). – С. V–XXIV. (Співавтор – М. Капраль).

Нерухомість маляра Луки Долинського на Краківському передмісті Львова (1780-ті рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2009. – Вип. 13. – С. 322-328.

Олександр Домбровський // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2009. – Ч. 42. – С. 53-54.

[Рец. на:] Ґречило А. Сучасні символи областей України. – К.; Львів: Б. в., 2008. – 48 с. + VIII с. іл. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 770-773.

[Рец. на:] Kapral M. Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. – 420 s. (Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego. – Т. VII: Ziemie Ruskie. – Z. 1: Lwów) // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2009. – Ч. 42. – С. 70-71.

2010

Андрій Анатолійович // Андрій Жив’юк: шлях до покликання. Біобібліографічний покажчик до 50-річчя від дня народження. – Рівне, 2010. – С. 24-25.

Василь Пірко // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Ч. 43. – С. 62-63.

[Вечір пам’яті Ігоря Шевченка] // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Ч. 43. – С. 83.

Євген Завалинський – призабутий тюрколог (З історії українського сходознавчого осередку Львова 1930-х – початку 1940-х років) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2010. – Вип. 15. – С. 298-323.

Комісія «Доброго порядку» [С. 352-354]; Коритовський Феліціан [С. 409-410]; Краківське передмістя [С. 585]; Кречетников Петро [С. 606] // Енциклопедія Львова. – Львів, 2010. – Т. 3: К.

Омелян Пріцак і Наукове Товариство імені Шевченка у Львові (1936-1939 рр.) // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викладачів та студентів Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного ун-ту до 90-річчя проф. О. Й. Пріцака. – К., 2009-2010. – Вип. 4/5. – С. 23-27.

Органи влади на території замкової юрисдикції Львова в другій половині XVII – XVIII ст. // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku: Materiały polsko-ukraińskiej konf. nauk. w Okunince koło Włodawy 10-12 września 2007 roku. – Kraków, 2010. – S. 271-320.

[Рец. на:] Вальо М. Назавжди разом – під одним дахом // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.: Український письменник, 2010. – Вип. 15. – С. 670-677.

[Рец. на:] Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945-1969) / Упоряд. Р. Дзюбан, Г. Сварник. – Львів, 2009. – XXXVIII, 374 с.: іл. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Ч. 44. – С. 73-74.

[Рец. на:] Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку XXI ст.) / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – 320 с. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Ч. 43. – С. 71-72.

Уряд ландвійта (підвійта) на передмістях Львова XVI–XVIII ст. // Lwów: miasto, społeczeńswo, kultura. – Kraków, 2010. – Т. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje. – S. 91-110.

2011

Іван Бутич // Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка. Рік 2007. – Львів; Нью-Йорк, 2011. – Ч. 99. – С. 167-169.

[Рец. на:] Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: Біобібліографічний словник / Упоряд. Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк. – К., 2011. – 260 с. // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 9 (Нова серія 3). – С. 91-92.

Яким Запаско // Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка. Рік 2007. – Львів; Нью-Йорк, 2011. – Ч. 99. – С. 176-178. (Без підпису).

2012

Абрагам Владислав [С. 50-52]; Андрієвський Олексій [С. 156-158]; Андрохович Амврозій [С. 158-161]; Андрусяк Микола [С. 168-172. (Співавтор – М. Чебан)]; Антонович Дмитро [С. 197-199]; Антонович Марко [С. 199-201]; Арабські джерела у дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка [С. 241-247]; Артимович Аґенор [С. 262-264. (Співавтор – О. Заяць)]; «Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа» [С. 265-267]; Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові [С. 267-273]; Археографія у Науковому товаристві ім. Шевченка [С. 273-276]; Археологічний інститут [С. 287-288]; Археологічні конґреси [С. 298]; «Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе» [С. 302-305]; Багалій Дмитро [С. 361-364]; Барвінський Богдан [С. 424-428]; Барвінський Євген [С. 438-440]; Безансон Ален [С. 495-496]; Белелуя [С. 504-505]; Бернекер Еріх [С. 532-533. (Співавтор – О. Купчинський)]; Бирчак Володимир [С. 564-567] // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – К.; Львів, 2012. – Т. 1: А-Бібл.

Рецензійна діяльність Михайла Грушевського у 1905-1913 рр. // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2012. – Т. 16: Серія: Рецензії та огляди (1905-1913). – С. V–XXII. (Співавтор – М. Капраль).

[Рец. на:] Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu / Oprac. A. Kaszlej. – Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2011. – 335 s., 32 il. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2012. – Ч. 47. – С. 71-72.

Шліхтини – львівські друкарі XVIII століття // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Т. 8. – Част. 2: Культура, освіта, наука, церква. – С. 195-209.

2013

Герб і прапор села Нова Мощаниця // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2013. – Ч. 59. – С. 1.

Неопублікований нарис Євгена Завалинського про польсько-турецькі відносини у XV–XVII століттях // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2013. – Вип. 18. – С. 119-122.

Резиденція та щоденне життя магната у Львові середини XVIII ст. (на прикладі Міхала Радзивілла) // Джерела локальної історії. Культурний побут городян XVIII – першої половини XX ст.: Зб. наук. праць. – К., 2013. – С. 39-55.

[Рец. на:] Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів, 2012. – 644 с. // Вісник НТШ. – Львів, 2013. – Ч. 49. – С. 84-85.

Статут цеху Мізоча 1763 року // Острозька давнина. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 219-230. (Також опубл. у: Мізоцькій промінь. – Мізоч, 2014. – Ч. 1 (13), січень. – С. 3 (без документа)).

Юзеф Дунін-Карвицький та маґдебурзьке право Мізоча на Волині // Мізоцький промінь. – Мізоч, 2013. – Ч. 9, вересень. – С. 4-5; Ч. 10, жовтень. – С. 6.

Юридики // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10: Т-Я. – С. 703-704.

Ярослав Дашкевич та Ян Райхман: епістолярний діалог сходознавців // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Я. Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2013. – С. 116-131.

2014

Гасла: Бібліотека Варшавська [с. 23-25]; Біднов Василь [с. 113-115]; Білостоцький Тимотей [с. 172-173]; Бобринський Олексій [с. 206-208]; Бовуа Даніель [с. 211-214]; Боднар Іван [с. 241-243] (співавтор – О. Дзьобан); Бодуен де Куртине Ян [с. 243-246] (співавтор – Г. Дидик-Меуш); Болсуновський Карло [с. 277-280] (співавтор – О. Музичко); Борщак Ілько [с. 307-310] (співавтор – Я. Кравець); Бучинський Богдан [с. 447-448]; Верига Василь [с. 599-602] // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – К.; Львів; Тернопіль, 2014. – Т. 2.

Михайло Грушевський як автор науково-популярних нарисів з історії України // Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2014. – Т. 23: Серія: Монографічні історичні праці. – С. v-xxviii (співавтор – М. Капраль).

Описово-статистичні джерела дослідження передмість Львова XVI–XVIII століть // Описи передмість Львова XVI–XVIII століть / Упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2014. – С. 3-25.

Передмістя: юридики та лібертації // Атлас українських історичних міст / За наук. ред. М. Капраля. – К., 2014. – Т. 1: Львів. – С. 36-43.

Церемонія «в’їзду» Кароля Радзивілла на уряд львівського старости 1755 року // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. – Kraków, 2014. – T. 9: Życie codzienne miasta / Red. nauk. K. Karolczak i Ł. T. Sroka. – S. 61-

2015

З листів Омеляна Пріцака до Івана Крип’якевича (1942) // Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Львів, 2015. – Вип. 8. – С. 268-276.

Привілей на ярмарки містечку Стремільче 1716 р. // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 36: Історія. – С. 84-92.

[Рец. на:] Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2009, 2010. Зб. статей / Відп. ред. В. Александрович. – Львів, 2015. – 336 с. // Вісник НТШ. – Львів, 2015. – Ч. 53-54. – С. 95-96.

[Рец. на:] Kieferling K. Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej. Szkice do portretu miasta i jego właścicielki (1594-1635). – Przemyśl, 2008. – 314 s. // Острозька давнина. Наук. зб. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 215-221.

Сходознавчі зацікавлення Омеляна Пріцака у львівський період життя (1936–1943 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – Луцьк, 2015. – № 7 (308). – С. 135-141.

«…Ten ostatniey woli moiey zestawuię testament». Заповіт львівського друкаря Павла Юзефа Ґольчевського 1751 року // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 145-152.

2016

Адміністративний, демографічний та комунікаційний чинники розвитку Жовкви в останній третині XVIII – першій половині ХХ ст. // Атлас українських історичних міст / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – Т. 3: Жовква. – С. 19-23.

Гасла: «Виїмки з жерел до історії України-Руси. До половини ХІ віка» [с. 61-62]; Вінтоняк Олекса [с. 145-148]; Вірменія та вірменські колонії в дослідженнях НТШ [с. 152-160]; «Вісник секції історії України» [с. 166]; Вуйцик Володимир [с. 310–314] (співавтори – Н. Паславська, І. Сварник); Галецький Оскар [с. 375-377]; Гевак Степан [с. 509-511] (співавтор – Ю. Ковалів); Гехтер Максим [с. 583-586]; Глинка Лев [с. 615-618] // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – К.; Львів; Тернопіль, 2016. – Т. 3: В-Г.

Схід у науковій спадщині Ярослава Дашкевича // Дашкевич Я. Україна і Схід / Упоряд.: Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів, 2016. – С. 7-76.

Тарнавка і Поріччя – юридики львівського домініканського монастиря Божого Тіла // Львів: місто – суспільство – культура. – Львів, 2016. – Т. 10. – Ч. 1: Львів / Lwow / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики. – С. 67-99.

2017

[Рец. на:] Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби / Упоряд., автор вступних розділів і наук. ком. О. Купчинський. – Львів, 2016. – 424 с. + 41 іл. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270: Праці Історично-філософської секції. – С. 641-647.

[Рец. на:] Вихованець Т. Частинка історії: Історико-краєзнавчі нариси. – Острог, 2016. – 216 с., іл. // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2017. – Вип. 6. – С. 158-160.

[Рец. на:] Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. – Львів: Світ, 2016. – 440 с. + іл. // Вісник НТШ. – Львів, 2017. – Ч. 58. – С. 105-107.

2018

Дашкевич Ярослав  // Енциклопедія ЗУНР / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – C. 475-478.

Мирон Капраль штрихи до портрета історика  // Мирон Капраль Біобібліографічний покажчик / Уклад., авт. вступ. ст. А. Фелонюк. – Львів, 2018. – С. 6-26.

Науковому товариству імені Шевченка 145 років // Вісник НТШ. – Львів, 2018. – Ч. 60. – С. 1-3.

Праця істориків необхідна Україні (до 50-річчя Мирона Капраля) // Львівщина в 2018 році. Знаменні і пам’ятні дати краю: календар. – Львів, 2018 / Упоряд. І. Зінченко, М. Гема. – C. 89-91.

[Рец. на] Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини / Наук. ред. В. Александрович, І. Орлевич. – Львів: Логос, 2017. – 298 с.  Вісник НТШ. – Львів, 2018. – Ч. 59. – С. 102-104.

Українська шляхта Галичини: вступні зауваги // Українська шляхта Галичини в XV–XX ст. етносоціальний розвиток, суспільний статус, національна свідомість / Упоряд. та наук. ред. А. Фелонюк. – Львів, 2018. – С. 6-10.

Ярослав Дашкевич і Наукове товариство імені Шевченка // «На межі між Сходом і Заходом»: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 90-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2016 р., м. Львів) / Упоряд. А. Фелонюк, Н. Халак за участю І. Скочиляс. – Львів, 2018. – C. 70-99.

2019

30-річчя відновлення діяльності НТШ в Україні (здобутки в царині енциклопедистики) // Енциклопедичний вісник України. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 58-64 (співавтор - Р. Кушнір)

З перспективи десяти років: конференції пам’яті Володимира Вуйцика // Вісник НТШ. – Львів, 2019. – Ч. 61. – С. 15-16.

Михайло Грушевський і археографія у Науковому товаристві ім. Шевченка (1894-1913 рр.) // Михайло Грушевський. Студії та джерела. – Київ, 2019. – Кн. 2. – С. 7-51 (співавтор – М. Капраль)

Наукове товариство ім. Шевченка // Почесні імена України – еліта держави. – Київ: Вид-во «Логос Україна», 2019. – Т. V. – С. 68-69.

Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 64-84 (співавтор - Р. Кушнір)

НТШ і його науково-видавнича діяльність у 1892–2018 роках // 145 років Наукового товариства ім. Шевченка. Зб. статей і матеріалів. – Львів, 2019. – С. 63-97

Олег Купчинський // Вісник НТШ. – Львів, 2019. – Ч. 61. – С. 102-104 (співавтор – А. Гречило).

[Рец. на кн.:] Заяць А. Міське суспільство Волині XVI – першої половини XVII ст.: монографія. – Львів: ЛНУ ім.І. Франка, 2019. – 582 с. + вкл. // Український історичний журнал. – Київ, 2019. – № 4. – С. 208-217

Ремісниче середовище Мізоча останньої чверті XVIII – першої половини XIX ст. у світлі цехових документів // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині. – Рівне, 2019. – Вип. 1. – С. 108-138

2020

Голійчук Федір [c. 79–81]; Голубець Микола [c. 118–122]; Голубєв Степан [c. 123–126]; Голубінський Євген [c. 126–128]; Голубовський Петро [c. 132–133]; Господарський стипендійний фонд при НТШ [c. 219]; Грицак Павло [c. 300–302]; Грушевського Михайла „Історія України-Руси“ англійською мовою [c. 399–404 (співавтор М. Капраль)]; Грушевського Михайла стипендійний фонд при Науковому товаристві ім. Шевченка [c. 404 (співавтор О. Купчинський)]; Дашкевич Микола [c. 614–61] // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – 2019 [друк 2020], Т. 4.

Загальні звітні збори НТШ в Україні: підсумок роботи Товариства у 2019 році // Вісник НТШ. – Львів, 2020. – Ч. 63. – С. 13–17.

[Ігор Скочиляс. Некролог] // Вісник НТШ. – Львів, 2020. – Ч. 64. – С. 133-134.

Наукове товариство імені Шевченка // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2020. – Т. 22: Мр-На. – С. 561-566.

[Рец. на кн.:] Джиджора І. Економічна політика російського правительства супроти України в 1710 – 1730-х роках / Упоряд., автор передм., прим. і комент. В. Пришляк. – Київ: Кліо, 2020. – 320 с. // Вісник НТШ. – Львів, 2020. – Ч. 64. – С. 115-116.

[Рец. на:] Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т. 2 (1946 – березень 1953): зб. документів і матеріалів / упоряд. Г. Сварник, Р. Дзюбан, М. Кривенко, Л. Кусий, В. Муравський. – Львів, 2019. – ХХХІІ + 622 с. (Джерелознавча серія) // Вісник НТШ. – Львів, 2020. – Ч. 63. – С. 114–115.

[Рец. на кн.:] Тимошенко Л. Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVII ст.). – Дрогобич: Коло, 2020. – 795 с., іл. // Вісник НТШ. – Львів, 2020. – Ч. 64. – С. 112-113.

2021

Від упорядників // Дашкевич Я. У світі книжки / Упоряд. Н. Паславська, Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів, 2021. – С. lxxvii-lxxx.

Львів як резиденційне місто шляхти в XVII–XVIII ст.: палаци та двори // Інвентарі палаців і дворів на передмістях Львова кінця XVII – XVIII століть / Упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2021. – С. 7-64.

Огляд видань з історії Дерманя за останнє десятиліття // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині. – Рівне, 2021. – Вип. 2. – С. 262-288.

Перша писемна згадка про Мізоч і сусідні села 1322 р.: міфи та реальність // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині. – Рівне, 2021. – Вип. 2. – С. 21-35.

Співпраця Степана Гелея з Науковим товариством ім. Шевченка // Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства: матеріали Всеукр. наук. конф., приуроч. до 80-річчя від народження проф. Степана Гелея / відповід. за вип. Б. Б. Семак. – Львів, 2021. – С. 48-52.

Тіні предків: родовід Омеляна Пріцака // Омелян Пріцак: Життєпис. Спадщина. Наукові інтереси. До 100-річчя від дня народження: зб. наук. праць / Упоряд. Т. Сидорчук. – Київ, 2021. – С. 26-53.

2022

Белз у маґдебурзький період розвитку: адміністрація. населення, економіка // Атлас українських історичних міст. Т. 5: Белз / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2022. – С. 23–29 (текст українською та англійською) (співавтор – М. Капраль).

Редакційна діяльність

«Особые папки» Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу 6. в Західній Україні у 1944-1948 рр.: Зб. док. / Упоряд. Я. Дашкевич, В. Кук; Редкол.: В. Гриневич, Я. Дашкевич, А. Фелонюк та ін. – Львів: ЛА «Піраміда», 2010. – 594 с.

145 років Наукового товариства ім. Шевченка / Упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2019. – 208 с., іл. – (Праці сесій, конференцій, симпозіумів, «круглих столів» НТШ. – Т. 16).

Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Голов. редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич (заступник голов. ред.), І. Гирич (відп. секр.) та ін. – Львів: Світ, 2007. – Т. 8: Серія: Історичні студії та розвідки (1906-1916) / Упоряд., передмова, комент. М. Капраль, А. Фелонюк. – ХХ + 756 с.; 2009. – Т. 9: Серія: Історичні студії та розвідки (1917-1923) / Упоряд., передмова, комент. М. Капраль, А. Фелонюк, за участю В. Шульги. – 592 с.; 2012. – Т. 16: Серія: Рецензії та огляди (1905-1913) / Упоряд., передмова, комент. М. Капраль, А. Фелонюк. – ХХІІ + 250 с.; 2013. – Т. 4. – Кн. 2: Серія: Суспільно-політичні твори (листопад 1918 р. – жовтень 1926 р.) / Упоряд. С. Панькова. – xviii + 558 с.; 2014. – Т. 23: Серія: Монографічні історичні праці / Упоряд., передмова М. Капраль, А. Фелонюк. – xxviii + 604 c.

Дашкевич Я. «... Учи неложними устами сказати правду»: історична есеїстика (1989-2008) / Редкол.: П. Сохань (голова), І. Гирич, А. Фелонюк та ін. – К.: Темпора, 2011. – 828 с. + іл.

Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упоряд. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. – Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 792 с.

Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Упоряд.: М. Капраль, Г. Сварник, І. [Я.] Скочиляс, А. Фелонюк. – 3-тє вид., доповн. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 924 с.

Дашкевич Я. У світі книжки / Упоряд. Н. Паславська, Г. Сварник, А. Фелонюк; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. – Львів, 2021. – lxxx + 504 с., іл.

Дашкевич Я. Україна і Схід / Ред. кол.: Я. Гарасим, О. Забуранна, А. Фелонюк та ін.; Упоряд.: Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів, 2016. – 960 с. + іл.

Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2019. – Вип. 1. – 296 с., іл.; 2021. – Вип. 2. – 318 с., іл.

Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII ст.: Наук. зб. / Редкол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський, А. Фелонюк та ін.; Упоряд. І. Скочиляс. – Львів: ІУАД; НТШ, 2011. – 352 с.

Лицар Духу: Меморіальний зб., присвяч. професору Ярославові Дашкевичу / Упоряд. І. Гирич, А. Гречило, А. Фелонюк та ін. – Львів: ІУАД, 2011. – 144 с. + 16 с. іл.

На межі між Сходом і Заходом: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 90-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2016 р., м. Львів) / Упоряд. А. Фелонюк, Н. Халак за участю І. Скочиляс. – Львів, 2018. – 456 с., іл.

Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади і нариси / Упоряд. 5. Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів: ЛА «Піраміда», 2009. – 632 с. + XLVIII с. іл.

Українська шляхта Галичини в XV–XX ст.: етносоціальний розвиток, суспільний статус, національна свідомість / Упоряд. та наук. ред. А. Фелонюк. – Львів: Вид-во «ПАІС», 2018. – 112 с.

Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / Ред. кол.: І. Гирич, А. Гречило, А. Фелонюк та ін.; Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів, 2013. – 304 с.

Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка. Рік 2007 / Уклад. А. Фелонюк; Рік 2008 / Уклад. А. Фелонюк. – Львів; Нью-Йорк: Б. в., 2015. – Ч. 100. – 196 с.