Наукові здобутки

Головна / Про інститут / Наукові здобутки

     Колектив Львівського відділення реалізує – самостійно та у співробітництві з іншими науковими установами – цілу низку видавничих серій, а також періодичних видань:
• Україна в минулому, вип. 1-9 (1992-1996);
• Львівські історичні праці: джерела, вип. 1-11 (1994-2023);
• Львівські історичні праці: дослідження, вип. 1-5 (1993-2012);
• Львівські історичні праці: матеріали засідань і конференцій, вип. 1-3 (1995-2018);
• Львівські історичні пам’ятки / Monumenta Leopolitana, т. 1-4 (1998-2007) (У співпраці з Львівським національним університетом ім. І. Франка);
• Пам’ятки картографії України, [вип. 1-4] (2000-2011). (У співпраці з Державним науково-видавничим підприємством «Картографія»);
• Клейноди. Записки Українського геральдичного товариства [= Українська геральдика: минуле, сучасність, перспективи: Тези наук. конф.]. – Львів, 1991. – Т. 1; Друга [шоста] наукова геральдична конференція: Зб. тез і повідомл. – Львів, 1992-1997. – Вип. 2-6. (У співпраці з Українським геральдичним товариством);
• Історія релігій в Україні: Тези повідомлень [Матеріали – з 1998 р.; Праці – з 2000 р.] (з 1991 р.). (У співпраці з Львівським музеєм історії релігії та Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України);
• Знак (з 1993 р.) (У співпраці з Українським геральдичним товариством);
• Репертуар української книги, 1798-1916, т. 1-9 (1995-2005). (У співпраці з Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника НАН України);
• Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства (з 2000 р.) (У співпраці з Українським геральдичним товариством);
• Атлас українських історичних міст, т. 1-5 (2014-2022).

• Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства (з 2003). (У співпраці з Українським геральдичним товариством);
• Корпоративний гербівник Українського геральдичного товариства (з 2010). (У співпраці з Українським геральдичним товариством);
• Ґардаріки: Бюлетень, вип. 1 (2007). (У співпраці з Українським геральдичним товариством).
     Збірник «Україна в минулому», що виходив з часу заснування Львівського відділення, планувалося зробити періодичним, і таким це видання фактично було до кінця 1996 р. Структура збірника з перших випусків вибудовувалася за класичними взірцями з трьома рубриками: статті; документи і матеріали; рецензії, огляди. Хронологічно тематика статей та публікованих джерел охоплювала всю історію українських земель – від прадавньої (висоцька культура, надзбручанський ідол) до подій ХХ ст. Окремі томи видання мали спеціальне тематичне спрямування: національно-визвольні змагання 20–50-х рр. ХХ ст. (вип. 3 і 7), сходознавство (вип. 8).
     У першій половині 1990-х рр. «Україна в минулому» та інші видавничі серії Відділення успішно виконували завдання очищення національної історичної науки від важкої спадщини комуністичної епохи з її ідеологічними маніпуляціями та цензуруванням історії, сприяли поверненню українських вчених у методологічне річище європейської історіографії.
     Із важливих загальноінститутських видавничих проектів потрібно назвати фундаментальне видання: Грушевський М. С. Твори: у 50 т. (2002-2014). Співробітники Львівського відділення безпосередньо займалися підготовкою до друку семи томів (тт. 6-9, 16, 23,34; 2004-2022).