Наукові здобутки

Головна / Про інститут / Наукові здобутки

За час існування відділення співробітники опублікували низку наукових монографій і статей, що здобули позитивну оцінку наукової громадськості. Праця Я. Дашкевича «Вірменія та Україна» була нагороджена премією ім. А. Кримського НАН України, його ж «Постаті» та колективна робота М. Вавричин, Я. Дашкевича, У. Кришталович «Україна на стародавніх картах. Кінець XVI – перша половина XVI-XVII ст.» були відзначені як кращі видання в Україні та за кордоном.

Із 1992 р. почала виходити «Україна в минулому», вип. 1-9 (1992-1996) – збірник публікацій джерел та досліджень з джерелознавства і суміжних дисциплін; «Львівські історичні праці» з підсеріями «Джерела», «Дослідження», «Матеріали засідань і конференцій» – разом 5 випусків (1993-1995); «Львівські історичні пам’ятки», т. 1-3 (1998-2007), (спільно з Історичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка); «Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій Наукового товариства ім. Шевченка у Львові», вип. 1-2 (1994-1999, у співпраці з НТШ); «Історія релігій в Україні» (тези повідомлень) та «Історія релігій в Україні. Науковий щорічник» – 18 вип. (1992-2008, спільно з Музеєм історії релігій); альманахи наукових статей з історії церкви – 2 томи (1996-2001, спільно з Музеєм історії релігій).

Відновлено серію «Пам’ятки картографії України» – перший випуск з факсимільним виданням «Спеціальної карти» Боплана з 1650 р., другий випуск з репродукціями карт України XV – першої половини XVII ст. (роки видання 2000-2006). Крім цього, вийшло чотири томи статей на суміжну тематику – історія картографії, топографія, історична географія (1998-2007, у кооперації з Брандонським університетом у Канаді, зокрема: «Історичне картознавство України. Зб. наук. праць» (2004).

У зв’язку з публікацією та репродукцією праць М. Грушевського, видано томи 6-8 »Творів» (з серії «Історичні студії та розвідки», 2004-2007); покажчик імен до «Історії України-Руси» (як т. 11 «Історії України-Руси», 2000); «Листи М. Грушевського до К. Студинського» (1998, разом з Центральним державним історичним архівом у Львові).