Про Відділення

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – спеціалізована наукова установа, яка займається дослідженнями в галузі археографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін у складі Інституту  української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Основні напрямки досліджень

Історія картографії; Історія геральдики; Історія міст; Історія Церкви; Історіографічна спадщина України ХІХ–ХХ ст.

Видавнича діяльність

Протягом 1992–2023 рр. видано більше 550 окремих видань, серед них: Дашкевич Я. Постаті (2006); «Україна на стародавніх картах» (2004, 2009), «Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів» (2014) та ін..

Історичні інтерактивні карти

«Інтерактивний атлас України» через модерні діалогічні форми представлення дозволяє візуалізувати багато сторінок з нашої минувшини та сьогодення, залучити широкий загал громадськості не тільки в Україні, але й світі до популяризації України.

Проєкти

Проєкти Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Співробітники