ГРЕЧИЛО АНДРІЙ

Головна / Співробітники / ГРЕЧИЛО АНДРІЙ

  • Ім'я : ГРЕЧИЛО АНДРІЙ
  • Посада : Провідний науковий співробітник, д.і.н.
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : grechylo@yahoo.com
  • Наукові зацікавлення :

    геральдика, прапорництво, емблематика, сфрагістика.

Біографія

Hародився 19 листопада 1963 р. в м. Львові. У 1970-1980 рр. навчався у Львівській середній школі № 76, у 1980-1985 рр. – на архітектурному факультеті Львівського політехнічного інституту. Впродовж 1985-1990 рр. працював архітектором у Львівській філії інституту «Діпроміст» (згодом перейменований на «Укрзахідцивільпроект»). Протягом 1990-1994 рр. – депутат Львівської міської Ради народних депутатів, голова постійної комісії архітектури та будівництва, голова фракції Української республіканської партії.
З 1990 р. працює в Археографічній комісії АН УРСР. У 1992 р. – науковий співробітник, у 2002 р. – старший науковий співробітник, з 2010 р. – провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Українська міська геральдика: тенденції розвитку» (науковий керівник – Я. Р. Дашкевич). 2007 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника. 2012 р. здобув науковий ступінь доктора історичних наук, захистивши дисертацію на тему: «Українська територіальна геральдика» (за монографією).
З 1990 р. – Голова Українського геральдичного товариства; з 2004 р. – член Міжнародної академії геральдики (AIH); з 2007 р. – голова Комісії спеціальних історичних дисциплін Наукового товариства імені Шевченка в Україні, з 2014 р. – член Президії НТШ. У 1992-1993 рр. – член Комісії Президії Верховної Ради України у питаннях заснування державних нагород; у 1994-1999 рр. – член Комісії по державних нагородах України при Президентові України; у 2000-2011 рр., та з 2015 р. – член Комісії державних нагород і геральдики при Президентові України. У 2009 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 2013 року отримав звання «Лауреат Федерації» Міжнародної федерації вексилогічних асоціацій (FIAV). Співавтор Малого державного герба України, затвердженого 1992 р., а також автор понад 1500 гербів та прапорів різних областей, районів, міст, сіл, організацій, навчальних закладів і фізичних осіб.

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Окремі видання:

Затвердження гербів міст Правобережної України в 1791-92 рр. – К.; Львів: Б. в., 1997. – 24 с.

Українська міська геральдика. – К.; Львів: УГТ, 1998. – 192 с.

Герби міст України (ХІV – І пол. ХХ ст.). – К.: Брама, 2001. – 400 с. (Співавтори – Ю. Савчук, І. Сварник).

Герби та прапори міст і сіл Рівненської області. – К.; Львів; Рівне: УГТ, 2002. – 72 с. (Співавтор – Ю. Терлецький).

Герби та прапори міст і сіл України. – Львів: Друкарські куншти, 2004. – Част. 1. – 120 + ХLIV с.

Сучасна символіка Костопільщини. – Рівне: УГТ, 2006. – 32 с. + 8 с. кольор. іл. (Співавтор – Ю. Терлецький).

Сучасні символи областей України. – К.; Львів: Б. в., 2008. – 48 с. + VIII с. іл.

Печатки міста Львова XIV–XVIII ст. – Львів: Б. в., 2010. – 24 с. (Також опубл. у: Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Т. 8. – Ч. 1: Влада і суспільство. – С. 34-50).

Українська територіальна геральдика. – Львів: Б. в., 2010. – 280 с.

Редакційна діяльність