Основні Напрямки

Головна / Про інститут / Основні Напрямки

Відділення є структурною одиницею Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України.

В останні роки виконувало такі наукові теми:

«Джерела з історії Західної України XVI–XVIII cт.» (2003-2005). Тема охоплювала шість основних розділів: 1. Документальні та наративні джерела до суспільно-політичної історії ХХ ст.; 2. Інформаційні системи з історії культури першої половини ХХ ст.; 3. Археографія та джерелознавство релігійного життя XVIII–XX cт.; 4. Історико-картографічне та історико-географічне джерелознавство XVI–XVIII ст.; 5. Емблематика нового і найновішого періоду; 6. Вивчення спадщини Михайла Грушевського.

«Українські та іншомовні джерела з історії західноукраїнського регіону нового та найновішого періоду» (2006-2008). Тема виконується за такими розділами: 1Національно-визвольний рух у західному регіоні в ХХ ст. у документальних та наративних джерелах; 2. Духовне життя західноукраїнського регіону в XVІ-XVIII cт.: археографія та джерелознавство; 3. Карти України XVІІ-XVІII cт. як історичне джерело; 4. Українська територіальна геральдика; 5. Дослідження спадщини М. Грушевського; 6. Джерела до історії ремісничих цехів Львова XIV-XVIII cт.

Мета цих наукових досліджень – заповнити існуючі прогалини у використанні та вивченні історичних джерел, які стосуються західноукраїнських земель нового (від XV ст.) та найновішого часу, а також ввести до наукового обігу нові матеріали, які значно поширять фактографію історії України.