Конференції

Головна / Про інститут / Конференції

1. Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», з 1992 р. і дотепер; Львівський музей Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України – як співорганізатори.


2. Наукова геральдична конференція, з 1992 р. і дотепер; Українське геральдичне товариство – як співорганізатор.


3. Сходознавча конференція, 2006 р. Кафедра сходознавства Львівського національного університету ім. І. Франка – як співорганізатор.


4. Конференція «Депортації 1944-1951 років (до 60-річчя акції «Вісла»)», 2007 р. Львівська обласна рада народних депутатів, Львівська обласна державна адміністрація, Наукове товариство ім. Шевченка в Україні, Національна академія наук України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Об’єднання Товариств депортованих українців «Закерзоння» – як співорганізатори.


5. Міжнародна конференція «Вірмено-українські зв’язки», 2008 р. Канадський Інститут Українознавчих студій Альбертського університету, Мічіганський університет, Український Католицький університет.


6. Міжнародна конференція «Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої чверті XVII – початку XVIII століть». 2009 р. Наукове товариство імени Шевченка в Україні.

7. Міжнародна конференція, присвячена 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича. 2011 р.
8. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українофобія як явище і політтехнологія», 2012-2017 рр. Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівське обласне громадське об'єднання «Центр україністики», Всеукраїнська асоціація викладачів української мови та літератури.


9. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Картографія та історія України», 2015-2016 рр. 


10. Міжнародна наукова конференція «Україна – Європа – Схід: Проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики (до 90-річчя від дня народження Ярослава Дашкевича)», 2016 р. Львівський національний університет імені Івана Франка як співорганізатор.