ХАЛАК НАДІЯ

Головна / Співробітники / ХАЛАК НАДІЯ

 • Ім'я : ХАЛАК НАДІЯ
 • Посада : Вчений секретар, к. і. н.
 • Номер телефону : (032) 235-73-02
 • Поштова адреса : nadia.bortnyak@gmail.com
 • Наукові зацікавлення :

  суспільно-політичне, наукове і культурне життя у західноукраїнському регіоні ХХ ст.; історіографія, епістолярна спадщина українських громадсько-політичних та наукових діячів модерної доби; інтелектуальна, політична, міжнаціональна історія нового та новітнього періодів, історичне картознавство.

Біографія

Народилася 12 червня 1966 р. в м. Дрогобич. Закінчила Львівську середню школу № 36. Протягом 1985-1990 рр. навчалася на факультеті журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка (диплом із відзнакою). З 1990 р. працювала у складі Археографічної комісії АН УРСР, на базі якої 1992 р. сформовано Львівське відділення Інституту української археографії АН України. У 1992 р. переведена на посаду молодшого наукового співробітника Львівського відділення, упродовж 2002-2011 рр. – науковий співробітник, із 2011 р. – старший науковий співробітник, з 2012 – вчений секретар Львівського відділення. 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Наукова спадщина і громадсько-політична діяльність Степана Томашівського» (науковий керівник – Я. Р. Дашкевич).

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

 1. Два листи з кореспонденції С.Томашівського //  Україна в минулому. – Київ-Львів, 1992. – Вип.1. – С. 140-146.
 2. Степан Томашівський: початки наукової та громадсько-політичної праці до 1911 р. //Україна в минулому. – Київ-Львів, 1992. - Вип. 2. – С. 93-116.
 3. Степан Томашівський: до відносин із Михайлом Грушевським // М.Грушевський і львівська історична школа. Матеріали конференції. – Львів, 24-25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк-Львів, 1995. – С. 187-196; М.Грушевський. Студії і матеріяли. З нагоди 130-річчя від дня народження. 1866-1996 // Український історик. – Нью-Йорк-Торонто-Київ-Львів-Мюнхен, 1996. – С. 291-2970.
 4. Родовід С.Томашівського // Шоста  наукова геральдична конференція. Матеріали. - Львів, 27-29 березня 1997 р. – Львів, 1997. – С. 104-105.
 5. Матеріали до бібліографії наукових праць С. Томашівського // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці історично-філософської секції. – Львів, 1997. – Т. 233.– С. 271-295.
 6. "Етнографічна карта Угорської Руси" початку ХХ ст. // Картографія та історія України. Збірник наукових праць. – Львів-Київ-Нью-Йорк, 2000. – С.119-123.
 7. Наукові праці С. Томашівського з історії Хмельниччини // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1998. – Вип.3. – С. 63-75.
 8. Громадсько-політична та наукова діяльність С.Томашівського в роки Першої світової війни // Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні. – Вип.II (1995-1997). – Львов, 1999. – С. 459-471.
 9. Погляд Степана Томашівського на українську історію давніх і середніх віків // Науковий збірник молодих вчених. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, 1999. – Т.4. – С.162-172.
 10. Дипломатична діяльність Степана Томашівського (лютий 1919- серпень 1921 рр.) // Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Українська Народна Республіка. Історія і традиції. – Львів, 2000. - № 6. – С.258-267.
 11. С.Томашівський: до відносин із М.Грушевським // М.Грушевський і українська історична наука. Збірник матеріалів конференцій. – Львів, 1999. – С. 186-193.
 12. Автореферат дисертації "Наукова спадщина і громадсько-політична діяльність Степана Томашівського" – Київ, 1999. – 20 с.
 13. Ідея української державності в теорії і політичній практиці С.Томашівського // Українська державницька школа: історія, політологія, право. – Міжнародна наукова конференция (Київ, 11-13 грудня 1997 р.). – Київ, 1997. // States, Societies, Culture. East and West. Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski. – New York: Ross Publishing Inc., 2004. – С. 463-477.
 14. З листування І.Крип"якевича та С.Томашівського (червень 1922- червень 1930 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. І.Крип"якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Львів, 2001. – С.395-416.
 15. Степан Томашівський: у Бережанах відбувалося становлення видатного українського вченого // Жайвір: літературно-мистецький, історико-краєзнавчий альманах. – Бережани, 2005. - № 1 (86). – С.13.
 16.  [Рец на: ] дисертацію Савчука Григорія Миколайовича "Польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історіографії другої половини ХIХ – першої половини ХХ ст.." (Львів, 2005) на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни).- Київ, 2006.
 17. [Рец на: ] книгу Завадка Риманівська. – Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2006. – 185 с.
 18. Концтабір Талергоф за неопублікованими спогадами Івана Констанкевича - в"язня 1914 -15 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –Дрогобич: Коло, 2006. – с.745-764.
 19. Степан  Томашівський – видатний український історик //  Бережанська гімназія. Сторонки історії. Ювілейна книга / Підбір, упорядкування та редакція текстів і фотоматеріалів Надії Волинець. – Бережани – Тернопіль: ДЖУРА, 2007. – С. 85-87.
 20. [Рец на: ] Неоніла Падюка «Внесок Степана Томашівського в українську етнокартографію» . – Львів: Львівської наукової бібліотеки ім.. В.Стефаника НАН України. - 3 с.

Редакційна діяльність