Про керівника

Головна / Про інститут / Про керівника

КАПРАЛЬ МИРОН МИКОЛАЙОВИЧ


Професійні досягнення

 

1989, вересень – 1994, червень – здобув вищу освіту на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка (денна, від вересня 1992 р. – заочна форма; диплом з відзнакою).

1992, вересень – 1994, грудень – археограф Львівського відділення Інституту української археографії АН України.

1995, січень – 1996, липень – археограф І категорії Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (далі – ЛВ ІУАД НАН України).

1996, 30 травня – на спеціалізованій вченій раді ІУАД НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії» (науковий керівник: д. і. н., проф. Ярослав Дашкевич), диплом кандидата наук від 30. 05.1996.

1996, серпень – 2000, серпень – науковий співробітник ЛВ ІУАД НАН України.

1998, вересень – 1999, червень – асистент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – ЛНУ ім. І. Франка), за сумісництвом. 

1999, вересень – 2007, червень – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ЛНУ ім. І. Франка, за сумісництвом.

2000, вересень – 2003, серпень – докторант ЛНУ ім. І. Франка, спеціальність «історія України».

2003, жовтень – 2004, січень – старший науковий співробітник ЛВ ІУАД НАН України.

2004, лютий – 2005, січень – старший науковий співробітник відділу пам’яток княжої та козацької доби ІУАД НАН України.

2004, 10 лютого – на спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему: «Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини)» (монографія), диплом доктора наук від 09.06.2004.

з 2005 – член спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни в ІУАД НАН України.

2005, січень – 2010, січень – старший науковий співробітник ЛВ ІУАД НАН України.

2007, 15 лютого – рішенням ВАК України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

з 2007, вересень – професор кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ ім. І. Франка, за сумісництвом.

2009–2012 – член спеціалізованої вченої ради Д.35.222.01 за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України.

2010, січень – лютий – провідний науковий співробітник ЛВ ІУАД НАН України.

2010, березень – 2012, липень – в. о. керівника ЛВ ІУАД НАН України.

2012, 11 липня – рішенням Президії НАН України призначений керівником ЛВ ІУАД НАН України.

2013, 25 січня – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора із спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

з 2017 – член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.12 за спеціальністю 07.00.01 – історія України на історичному факультету ЛНУ ім. І. Франка.


Дослідницькі проекти й наукові стажування

 

1995, травень – червень – дослідницька стипендія Польського комітету до справ ЮНЕСКО (м. Варшава, Польща).

1996, травень – червень – дослідницька стипендія Каси ім. Ю. Мяновського (м. Варшава, м. Краків, Польща).

1997, вересень – жовтень – дослідницька стипендія Каси ім. Ю. Мяновського (м. Варшава, Польща).

1998–2007 – реалізація дослідницького проекту з видання привілеїв міста Львова та «Хроніки міста Львова» Д. Зубрицького в серії «Львівські історичні пам’ятки» (т. 1–4).

2000, лютий – березень – дослідницька стипендія Каси ім. Ю. Мяновського (м. Варшава, м. Краків, Польща).

2000, квітень – дослідницький ґрант Американської ради вчених товариств.

2001, січень – лютий – участь у Міжнародній школі гуманітарних наук Східної та Центральної Європи, Фундація «Instytut Artes Liberales» (м. Варшава, Польща).

2002–2008 – учасник польського видавничого проекту «Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego», упорядник книги «Urzędnicy miasta Lwowa w XIII– XVIII wieku».

2003 – дослідницький ґрант Американської ради вчених товариств на публікацію книжки «Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини)».

2003, лютий – березень – стипендія Каси ім. Ю. Мяновського (м. Варшава, м. Краків, Польща).

2003, вересень – грудень – наукове стажування в Канадському інституті українських студій Університету Альберти (м. Едмонтон, Канада), стипендія Меморіального фонду Івана Коляски.

з 2003 – учасник дослідницького проекту з публікації англомовного перекладу «Історії України-Руси» М. Грушевського Центром досліджень історії України ім. Петра Яцика при Канадському інституті українських студій Університету Альберти (м. Едмонтон, Канада).

з 2004 – учасник дослідницького проекту з академічного видання творів Михайла Грушевського у 50 томах, упорядник семи томів.

2006–2007 – учасник міжнародного наукового проекту з видання щоденника ґданського подорожника Мартина Ґруневеґа: Bues A. (Hrsg.). Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562 – ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen. – Wiesbaden, 2008. – Bd. 1-4.

2009, квітень – травень – наукове стажування в Університеті ім. Марії Складовської-Кюрі (м. Люблін, Польща).

2009, листопад – наукове стажування в Інституті Гердера (м. Марбурґ, Німеччина).

2011, лютий – травень – наукове стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету (м. Кембридж, США), стипендія ім. Євгена і Деймел Шклярів.

з 2012 – керівник дослідницького проекту «Атлас українських історичних міст» (м. Львів), опубліковано два томи, присвячених Львову та Жовкві.

2012, листопад – участь в українсько-ізраїльському науковому проекті-ініціативі з написання спільного історичного наративу (the Ukrainian-Jewish Encounter Initiative’s Shared Historical Narrative) (м. Зальцбурґ, Австрія).

2015, жовтень – інавгураційна лекція навчального року в Інституті історії та архівістики Університету Миколая Коперника в Торуні (м. Торунь, Польща).


Членство в наукових і громадських організаціях, нагороди

 

1992, березень – 1999, жовтень – секретар Історичної комісії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні.

з 1992, 8 жовтня – член Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (Історична комісія).

1994, вересень – премія Фундації ім. Петра та Іванни Стельмахів Канадського інституту українських студій Університету Альберти та Інституту історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка за кращу дипломну роботу в галузі історії.

1996, вересень – засновник Міського громадсько-культурного об’єднання «Документальна скарбниця Львова».

2010, липень – голова Громадсько-культурного об’єднання «Українська археографія ім. Ярослава Дашкевича».

з 2014 – член робочої групи з підготовки міських атласів Міжнародної комісії історії міст (International Commisssion for the History of Towns).

2014, вересень – грамота 21-го Форуму видавців у Львові за найкращу книгу та спеціальна відзнака Малого журі «Наукові бібліотеки» за «Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів».

2015, 12 квітня – премія НАН України імені М. С. Грушевського за видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології за 2012-2014 рр.

2015, 2 червня – премія Канадського інституту українських студій Університету Альберти за найкращу роботу в ділянці україністики за 2012-2014 рр.