СКОЧИЛЯС ІРИНА

Головна / Співробітники / СКОЧИЛЯС ІРИНА

  • Ім'я : СКОЧИЛЯС ІРИНА
  • Посада : Провідний науковий співробітник, к. і. н.
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : iraarcheos.lviv@gmail.com
  • Наукові зацікавлення :

    спеціальні історичні дисципліни, джерелознавство, історія Церкви

Біографія

Народилася 12 жовтня 1969 р. в м. Сокаль Львівської обл. У 1986 р. закінчила з відзнакою Сокальську середню школу № 1. Протягом 1986-1991 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. Упродовж 1991-1993 рр. – науковий співробітник Тернопільського краєзнавчого музею. 1993 р. почала працювати археографому Львівському відділенні Інституту української археографії АН України. У 1998 р. переведена на посаду провідного археографа, у 2000 р. – наукового співробітника, у 2005 р. – вченого секретаря Львівського відділення, у 2012 р. – провідного наукового співробітника. 2004 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Парафіяльна сфрагістика Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст.» (науковий керівник – Я. Р. Дашкевич). З 1998 р. член Українського геральдичного товариства, з 1999 р. – член НТШ. У 2007 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Окремі видання

Парафіяльна сфрагістика Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст.: Aвтореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» – К., 2004. – 16 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик / Упоряд. І. Б. Скочиляс, Н. В. Халак; Наук. ред. Я. Дашкевич. – Львів: ІУАД, 2010. – 470 с.

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик (1992-2012) / Львівське відділення Інституту української археографії ім. М. С. Грушевського НАН України; Упоряд. М. Капраль, Н. Кіт, І. Скочиляс. – Львів, 2012. – 336 с.

Скочиляс Ігор. Бібліографічний покажчик / Упоряд. О. Гулик, Ір. Скочиляс; Авт. вступ. ст. Ір. Скочиляс; Наук. ред. А. Гречило. – Львів: Б. в., 2012. – 48 с.

Андрій Гречило: Бібліографічний покажчик / Упоряд.: Н. Кіт, І. Скочиляс; Авт. вступ. ст. І. Сварник. – Львів: ІУАД, 2013. – 64 с.

Печатки деканатів Перемишльської греко-католицької єпархії кінця ХVIIІ – початку ХХ ст. Дослідження і каталог / Наук. ред. А. Гречило. – Львів: Б. в., 2014. – 184 с. + іл.

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик (2013-2017) / Упорядники: І. Скочиляс за участю Н. Халак. – Київ, 2018. – 96 с.

Замойський провінційний собор руської Унійної Церкви 1720 року, кн. 1: Діяння та постанови / Упоряд. Р. Паранько, Іг. Скочиляс, Ір. Скочиляс. – Львів: Український католицький університет, 2021. – с + 804 с.

Ігор Скочиляс (1967–2020): Біобібліографічний покажчик / Упоряд.: І. Альмес, Ір. Скочиляс; вступ. ст. І. Гирич. Львів: Вид-во УКУ, 2022. 104 с. + 40 с. іл.

Статті

1993

Газета армії УГА «Стрілець»: борщівський період // Літопис Борщівщини. – Борщів, 1993. – Вип. 4. – С. 13. (Підпис: І. Назар).

Невідомі списки українських ветеранів Визвольних Змагань 1914-1920 рр. з Борщівщини // Літопис Борщівщини. – Борщів, 1993. – Вип. 2. – С. 88-96. (Підпис: І. Назар).

Український фольклор Брідщини і журнал «Життя і слово» // Історичними шляхами Брідщини: Тези доп. наук.-практ. конф. (27 липня 1993 р.). – Броди, 1993. – С. 37-39. (Підпис: І. Б. Назар; Співавтор – І. Я. Скочиляс).

1994

Діяльність товариства «Просвіта» на Тернопільщині в 20–30-х роках ХХ ст. // Джерело: Наук.-краєзн. часопис Тернопілля. – Тернопіль, 1994. – № 1. – С. 67-87.

1997

Греко-католицька парафіяльна печатка Волі Цеклінської // Шоста наукова геральдична конференція (Львів, 27-29 березня 1997 р.): Матеріали. – Львів, 1997. – С. 54-55. (Підпис: І. Назар).

Парафіяльна печатка церкви св. Миколая в м. Сокалі // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 1997. – Ч. 14. – С. 2. (Підпис: І. Назар).

1998

Парафіяльні печатки Дрогобицького деканату Перемиської єпархії в кінці ХIХ – на початку ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1998. – Bип. 3. – C. 187-192.


Церковні печатки греко-католицьких парафій Сокальського деканату XIX – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Матеріали VIII Міжнар. круглого столу (Львів, 11-13 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – C. 235-238.

1999

Церковна сфрагістика Дуклянського деканату Перемишльської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Матеріали ІХ Міжнар. конф. (11-13 травня 1999 р.). – Львів, 1999. – Кн. 2: Н-Я. – С. 127-131.

2000

Документи Галицького намісництва у Львові як джерело до вивчення церковної сфрагістики Перемишльської єпархії ХІХ–ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35-36. – С. 558-570.

Парафіяльні печатки Белзького деканату Перемишльської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Праці Х-ї Міжнар. конф. (Львів, 16-19 травня 2000 р.). – Львів, 2000. – Кн. 2. – С. 348-351.

Парафіяльні печатки Височанського деканату Перемиської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2000. – Вип. 4. – С. 448-461.

Церковна сфрагістика Жовківського деканату Перемиської єпархії кінця ХІХ – поч. ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2000. – Ч. 21. – С. 2-3.


2001

Греко-католицькі парафіяльні печатки міста Ярослава (друга пол. XVIII – поч. ХХ ст.) // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2001. – Ч. 25. – С. 5.

Греко-католицькі парафіяльні печатки Старосольського деканату Перемишльської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2001. – Вип. 5/6. – С. 51-65.

Культ святої великомучениці Параскеви в церковній сфрагістиці Перемишльської греко-католицької єпархії ХІХ – початку ХХ століть // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2001. – Bип. 5. – C. 349-363.

2002

Богородичні сюжети в парафіяльних печатках Перемишльської єпархії ХІХ – початку ХХ століття // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2002. – Вип. 7. – С. 151-173.

Парафіяльні печатки Яслиського деканату Перемишльської єпархії (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2002. – Bип. 6. – C. 534-551.

Святий Архангел Михаїл у церковній сфрагістиці Перемишльської єпархії ХIХ – початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Част. 2. – С. 88-105.

2003

Парафіяльна сфрагістика міст та містечок Жовківського округу середини ХІХ – початку ХХ ст. // Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках. – Львів, 2003. – С. 191-204.

Проблематика церковної сфрагістики в українській історіографії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2003. – Вип. 7. – С. 408-419.

Фонди Центрального державного історичного архіву України у Львові як джерело до вивчення церковної сфрагістики Перемишльської єпархії (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: Праці ХIII-ї Міжнар. наук. конф. (Львів, 20-22 травня 2003 р.). – Львів, 2003. – Кн. 2. – С. 512-521.

2004

Генеза легенд парафіяльних печаток Перемиської єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Ч. 11. – Част. 1. – С. 277-300.

До генези парафіяльної сфрагістики Перемишльської греко-католицької єпархії // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів, 2004. – Т. 1. – С. 609-618.

Парафіяльні печатки дрогобицько-самбірського регіону кінця XVIII – початку XX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2004. – Вип. 8. – С. 495-504.

Сюжетне зображення церковних штемпелів Перемиської єпархії останньої третини XIХ – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2004. – Ч. 32. – С. 2-3.

2005

Архітектурні сюжети в печатках Перемиської єпархії // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2005. – Ч. 37. – С. 4-5.

Застосування греко-католицьких печаток Перемиської єпархії на документах кінця XVIII – початку ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2005. – Вип. 9. – С. 548-558.

2006

Джерела до вивчення парафіяльної сфрагістики Перемишльської єпархії кінця XVIII – початку ХХ століть // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2006. – Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 96-113.

Парафіяльні печатки Дрогобицького деканату (кінець XIХ – початок XX ст.) // Старожитності Дрогобиччини: Наук.-попул. краєзн. часопис історичного факультету ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2006. – № 1. – С. 10-11.

Парафіяльні печатки Дрогобича XVIII–XX ст. // Старожитності Дрогобиччини: Наук.-попул. краєзн. часопис історичного факультету ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2006. – № 1. – С. 5-6.

[Рец. на:] А. Ґречило. Герби та прапори міст і сіл України. – Львів: Друкарські куншти, 2004. – Ч. 1. – 119 + I–XLIV с. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10-11. – С. 796-798.

Функції парафіяльних печаток Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2006 р. – Львів, 2006. – Кн. 1. – С. 554-561.

Часові рамки функціонування парафіяльних штемпелів у греко-католицькій Перемиській єпархії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Вип. 10. – С. 674-680.

2007

Печатка Жовківського деканату середини ХІХ – останньої чверті ХІХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2007. – Ч. 42. – С. 3.

Функціонування парафіяльних штемпелів у Перемишльській єпархії: місця виготовлення, їхня вартість та причини заміни // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 91-98.

2008

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України (ювілейне видання). – Львів, 2008. – С. 205-212. (Без підпису; Співавтори – Я. Дашкевич, Н. Кіт).

Печатки Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку XIX ст. у музейних сфрагістичних колекціях України та Польщі // Знак: ВісникУкраїнського геральдичного товариства. – Львів, 2008. – Ч. 45. – С. 2-3.

Печатки Перемиської греко-католицької катедри кінця XVIII – початку XX ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2008. – Ч. 46. – С. 2-3.

2009

Деканатські печатки Жовківського округу кінця XVIII – початку ХХ ст. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 250-262.

Парафіяльні печатки Устрицького деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2009. – Ч. 49. – С. 2-4.

Печатки Бірчанського деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2009. – Ч. 48. – С. 3-4.

2010

Деканатські печатки Перемишльської греко-католицької єпархії XIX – початку ХХ ст. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. 260: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Кн. 1. – С. 361-377.

Передмова // Грушевський М. С. Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик / Упоряд. І. Б. Скочиляс, Н. В. Халак. – Львів, 2010. – С. 5-12. (Співавтори – Н. Кіт, Н. Халак).

Церковні печатки Короснянського деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2010 р. – Львів, 2010. – Кн. 1. – C. 776-781.

2011

Парафіяльні печатки Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Сфрагістичний щорічник. – К., 2011. – Вип. 1. – С. 383-401.

Церковні печатки Біцького деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця XIХ – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2011. – Ч. 55. – С. 2-5.

Церковні печатки Ольховецького деканату Перемиської греко-католицької єпархії XIХ – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2011. – Ч. 53. – С. 2-5.

2012

Біографічні дані Ігоря Скочиляса // Скочиляс Ігор. Бібліографічний покажчик / Упоряд. О. Гулик, І. [Б.] Скочиляс. – Львів, 2012. – С. 7-9.

Від краєзнавчих студій до дослідження історії Церкви // Скочиляс Ігор. Бібліографічний покажчик / Упоряд. О. Гулик, І. [Б.] Скочиляс. – Львів, 2012. – С. 10-19.

Печатки Височанського деканату XIХ – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2012. – Ч. 56. – С. 2-3.

Церковні печатки Варязького деканату Перемишльської греко-католицької єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2012 р. – Львів, 2012. – Кн. 1. – Част. 1: Історія. – C. 454-467.


2013

Печатка парафіяльного уряду с. Красна // 1000 років української печатки. Каталог виставки / Гол. ред. кол. В. А. Смолій; Упоряд. Ю. К. Савчук. – К., 2013. – С. 321.

Печатки владики Михайла Левицького (1774-1858 рр.) (за матеріалами Кабінету спеціальних історичних дисциплін Археологічного музею Львівського національного університету ім. І. Франка) // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2013. – Ч. 59. – С. 2-3.

Сфрагістика Перемишльської греко-католицької єпархії другої половини XVIII – початку ХХ ст.: видова класифікація джерел // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів, 2013. – С. 240-254.

Церковні печатки Каньчузького деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2013 рік. – Львів: Логос, 2013. – Кн. 1. – С. 272-279.

2014

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик 1992-2012 / Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, І. Скочиляс. – Львів, 2012. – 336 с. // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 12 (нової серії 6). – С. 103-104.

Печатки Горожанського деканату середина ХІХ – початок ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2014. – Ч. 63. – С. 3-4.

Печатки Cтаросамбірського деканату Перемиської єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. 17-18. – С. 495-512.

Печатки Яворівського деканату Перемиської греко-католицької єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2014. – Ч. 64. – С. 2-3.

2015

Герби населених пунктів у зображеннях деканатських печаток Перемиської греко-католицької єпархії // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Ч. 65. – С. 2-3.

Особливості легенд печаток деканатів Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Ч. 66. – С. 3-4.

Печатки єпископа Перемишльського, Самбірського і Сяноцького Константина (Чеховича) // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Ч. 67. – С. 3.

Сюжетні зображення деканатських печаток Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст.: еволюція, типологія та основні тенденції // Сфрагістичний щорічник / Відп. ред. О. Однороженко. – К.: Вид-во «Антиквар», 2015. – Вип. 5. – С. 359-383.

2016

Деканатські печатки Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку XX ст.: мова та зміст написів // Сфрагістичний щорічник / Відп. ред. О. Однороженко. – К.: Вид-во «Антиквар», 2016. – Вип. 6. – С. 399-420.

Печатки єпископа Перемишльського, Самбірського і Сяноцького Константина (Чеховича) // Археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2016. – Вип. 19-20. – С. 154-166.

Печатка Перемиської греко-католицької консисторії 1866 р. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2016. – Ч. 69. – С. 4.

Печатки парафій Олешицького деканату Перемиської греко-католицької єпархії середини ХІХ – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2016. – Ч. 70. – С. 2-4.

2017

Печатка перемиського єпископа Йосафата Коциловського // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2017. – Ч. 73. – С. 2-3.

Печатки Мостиського деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2017. – Вип. 19-20. – С. 444-460.

Печатки парафії Пралківці Перемиського деканату ХІХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2017. – Ч. 71. – С. 2.

Св. Миколай на печатках парафій Бірчанського деканату Перемиської греко-католицької єпархії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2017. – Ч. 72. – С. 2-3.

2018

Від упорядників // Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик (2013-2017). – Львів, 2018. – С. 5-6.

Герб і печатка перемиського єпископа Юрія (Винницького) початку XVIII ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2018. – Ч. 76. – С. 2-3.

Єпископська печатка Григорія Хомишина // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2018. – Ч. 74.    – С. 2-3.

Печатки Порохницького деканату Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2018. – Вип. 21-22. – Том. 24/25. – С. 273-287.

2019

Безнаписові печатки перемишльського єпископа Онуфрія Шумлянського // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2019. – Ч. 78. – С. 1–2.

2020

Печатки Петра Білянського (1736–1798) у фондах Інституту рукописів НБВ НАН України // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2020. – Ч. 81. – С. 2–3.

2021

Від упорядників // Замойський провінційний собор руської Унійної Церкви 1720 року, кн. 1: Діяння та постанови / упоряд. р. Паранько, Іг. Скочиляс, Ір. Скочиляс. – Львів, 2021. – с. lxxxv-c (співавтори: Іг. Скочиляс, Р. Паранько).

Редакційна діяльність

Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Редкол.: П. С. Сохань (голова), В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім та ін.; Літ. ред. О. Гладій, І. Скочиляс. – Львів, 2011. – Вип. 9 (Нова серія 3). – 100 с.

Лицар Духу: Меморіальний зб., присвяч. професору Ярославові Дашкевичу / Упоряд. І. Гирич, А. Гречило, І. Скочиляс та ін. – Львів: ІУАД, 2011. – 144 с. + 16 кольор. іл.

Вавричин М. Г. Відтворення України: історія картографії, краєзнавство, біографістика / Упоряд. Н. Паславська, Н. Халак; Ред. рада: П. Сохань (голова), Н. Паславська, І. Б. Скочиляс та ін. – Львів: ІУАД, 2012. – 552 с. + 24 с. іл. + 2 карти.

Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII – початку XVIII століть: Книга протоколів та окремі описи / Заг. ред. та іст. нарис А. Ґіля, І. [Я.] Скочиляса; Упоряд. А. Ґіль, І. Макевич, І. [Я.] Скочиляс, І. [Б.] Скочиляс. – Львів; Люблін: Манускрипт, 2012. – CXXХI + 280 с. + 2 карти.

Ґіль А., Скочиляс І. [Я.] Володимирсько-Берестейська єпархія XII – початку XVIII століть: історичні нариси / Наук.-технічна ред. І. Скочиляс. – Львів: Вид-во УКУ, 2013. – 288 с.

Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / Ред. кол.: І. Гирич, А. Гречило, І. Скочиляс та ін.; Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів, 2013. – 304 с.

Дашкевич Я. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії / Ред. кол.: М. Капраль, О. Малиць, М. Омельчук та ін.; Упоряд.: Л. Моравська, І. Скочиляс. – Львів: ІУАД; Вид-во УКУ, 2016. – хlvі + 602 с. + 8 с. іл.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник / За заг. ред.: М. Капраль, О. Киричук, І. Орлевич; Ред. кол.: М. М. Капраль (гол. ред.), О. С. Киричук (заступ. гол. ред.), І. Б. Скочиляс та ін. – Львів: Вид-во «Логос», 2017. – Вип. 27. – Ч. 1. – 716 с.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник / За заг. ред.: М. Капраль, О. Киричук, І. Орлевич; Ред. кол.: М. М. Капраль (гол. ред.), О. С. Киричук (заступ. гол. ред.), І. Б. Скочиляс та ін. – Львів: Вид-во «Логос», 2017. – Вип. 27. – Ч. 2. – 540 с.