КІТ НАТАЛЯ

Головна / Співробітники / КІТ НАТАЛЯ

  • Ім'я : КІТ НАТАЛЯ
  • Посада : Молодший науковий співробітник
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : natalikit@org.lviv.net
  • Наукові зацікавлення :

    історія культури ХІХ–ХХІ ст., історія навчальної книги, історіографія едитології та етнопсихології, теорія та практика сучасного аналітичного редагування різних видів літератури, психологія редагування дитячих видань.

Біографія

Народилася 12 квітня 1970 р. в м. Новий Розділ Миколаївського району Львівської обл. Закінчила з відзнаками Львівську середнюшколу № 66 (1978-1988) та Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова (1988-1993) (факультет економіки та організації книжкової справи, спеціальність «видавнича справа і редагування», кваліфікація «редактор наукової, технічної та інформаційної літератури»). З липня по грудень 1993 р. – літературний редактор і журналіст у газеті Львівської міської Ради народних депутатів «Ратуша». У 1993 р. почала працювати у Львівському відділенні Інституту української археографії АН України: спершу на посаді редактора, з 1996 р. – археографа, з 2008 р. – провідного археографа, з 2010 р. – молодшого наукового співробітника.

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Основні наукові праці
 

Основні засади створення концепції журналу для дошкільнят // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / За ред. М. М. Романюка. – Львів, 2002. – С. 512-515.

Український журнал для дошкільника: психологічні підстави та основні принципи розробки концепції видання // Стиль і текст. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 218-227.

Національне періодичне видання для дошкільників: Жанрово-видова палітра та її змістове наповнення // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С. 277-288.

Створення психологічного портрета читача як визначальний етап розробки концепції нового журналу для дітей // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 563-572.

Колір у журналі для дошкільнят: обґрунтоване різнобарв’я (редакторський аспект) // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 126-133.

Вербальне «обличчя» журналу для дошкільників у світлі дитячого сприйняття // Стиль і текст. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 100-111.

Типи реципієнтів друкованої інформації у журналі для дошкільників // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. дев’ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28-29 жовт. 2005 р. / За ред. М. М. Романюка. – Львів, 2005. – С. 457-460.

Ілюстрація в інформаційній системі періодичного видання для дошкільнят // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 424-434.


 

Основні видання, у підготовці яких брала участь як літературний редактор
 

Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість (1880-1944). – Львів, 1994. – 160 с. (Львівські істор. праці. Джерела. – Вип. 1).

Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. – Львів, 1994. – 396 с. (Львівські істор. праці. Джерела. – Вип. 2).

Михайло Грушевський і львівська історична школа: Мат. конф. Львів, 24-25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – 256 с.

Mappa Mundi: Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. – 912 с.

Боплан і Україна: Зб. наук. праць. – Львів, 1998. – 320 с.

Україна модерна: Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – Ч. 2-3. – 448 с.; 2000. – Ч. 4-5. – 520 с.; 2001. – Ч. 6. – 200 с.; Київ; Львів: Критика, 2002. – Ч. 7. – 240 с.; Київ; Львів: Критика, 2003. – Ч. 8. – 282 с.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань та ін. – Київ: Наукова думка, 1991-2000. – Т. 11: Покажчик імен / Уклад. М. М. Капраль, Я. О. Федорук. – 520 с. (Пам’ятки історичної думки України).

Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2000. – 348 с.

Ковчег: Наук. зб. з церк. історії. – Львів, 2000. – Ч. 2. – 520 с.; 2001. – Ч. 3. – 570 с.

Моцний А. Страшна правда Голодомору: Худ.-біограф. повість. – Львів, 2000. – 176 с.

Олійник Р., Кінаш В. Латинська мова: Підручник. – Львів: Дивосвіт, 2000. – 288 с.

Привілеї національних громад міста Львова XIV-XVIII ст.: Зб. док. / Упор. М. Капраль. – Львів, 2000. – 576 с.

Сас П. М. Історія України XIV-XVIII століття: Навч. посібник. – Львів: Вид-во М. П. Коць, 2001. – 292 с.

Українське державотворення. Акт 30 червня 1941: Док. і м-ли. – Львів; Київ: Літературна агенція «Піраміда», 2001. – 560 с.

Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи: Біографічні нариси та бібліографія. – Львів, 2002. – 544 с.

Перша українська дивізія Української національної армії: історія створення та національно-політичне значення: М-ли наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – 172 с.

Зобенко М. Українське небо Олеся Гончара: Есеї, студії, полеміка. – Львів: Вид-во М. П. Коць, 2003. – 176 с.

Капраль М. Національні громади Львова XVII-XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2003. – 456 с.

Полюга М. Шляхами спогадів. 1944-1956. – Львів; Київ: Літературна агенція «Піраміда», 2003. – 192 с.

Цегельський Л. Від леґенд до правди. – Львів: Свічадо, 2003. – 336 с.

Історичне краєзнавство України: Зб. наук. праць. – Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2004. – 518 с.

Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII-XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія, т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2004. – ссvіі + 512 с.

Лупейко В. Ю. Світочі і лжепророки (Есеї): Навч. посібник. – Львів: Вид-во М. П. Коць, 2004. – 468 с.

Сварник Г. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор. – Варшава; Львів; Нью-Йорк, 2005. – 352 с.

Історична топографія і соціотопографія України: Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 80-річчя. – Львів: Літ. агенція «Піраміда», 2006. – 512 с.

Собори Львівської єпархії XVI-XVIII століть / Упоряд. та істор. нарис І. Скочиляса. – Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2006. – сxliv + 464 с.

Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – 704 с.; 2-ге вид., виправл. й доповн. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 808 с.

Silva rerum: Зб. наук. праць на пошану професора А. Перналя. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 520 с.

Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упор. М. Капраль. – Львів, 2007. – LI с. + 816 с.

Калинець І. Епоха гунів та її передісторія (у світлі Біблійних джерел). – Львів: Друкарські куншти, 2007. – 240 с.

Скочиляс І. Релігія та культура Західної Волині на початку XVIII ст. За матеріялами Володимирського собору 1715 року. – Львів, 2008. – 80 с.

 

 

Редакційна діяльність