Новини

Головна / Новини / Інформаційна база даних „Міські голови Львова”

2014-12-05

Інформаційна база даних „Міські голови Львова”

Восени 2014 року львівські історики розпочали роботу над проектом «Інформаційна база даних „Міські голови Львова”».   Проект є спільною ініціативою декількох львівських наукових інституцій – Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка,  Центру  міської  історії,  Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
    У науково-дослідницькому плані  –  це крок  до  глибшого розуміння історії  Львова  з  урахуванням сучасних підходів до історичної урбаністики.  Узагальнення  розрізнених матеріалів про керівників Львова – неодмінна передумова для включення міста в порівняльні студії міської історії, які розгортаються зараз у наукових осередках Центрально-Східної Європи. Притаманні для Львова традиції  міського самоврядування дають змогу стверджувати не тільки про закладену історичним досвідом європейськість Львова, а й конкретизувати її, зважаючи на практики співжиття вмісті кількох національних громад з різним статусом.
    У  рамках  проекту  заплановано  здійснити  такі  заходи:  по-перше,  розгорнути  пошукову  роботу  в архівосховищах  і  бібліотеках  Львова  (за  потреби  –  Кракова,  Варшави,  Відня)  з  метою  скласти максимально  повний  список  львівських  війтів,  бурмистрів,  президентів,  голів міськвиконкому,  міських  голів;  по-друге,  здійснити  пошуки  в  бібліотечних,  музейних  і  архівних колекціях з метою виявити зображення (портрети, гравюри, медальйони, епітафії,  автографи та ін.) керівників  Львова;  по-третє,  укласти  (за  певною  структурою)  біографічні  відомості  про керівників міста;  по-четверте,  підготувати  текстовий  та  ілюстративний  матеріал  для  науково-популярного альбому про міських голів Львова та їхньої ролі в управлінні містом з урахуванням різноманітності й водночас цілісності історичного процесу.
    У  науково-фактографічному  плані  проект  дасть  змогу  звести  воєдино  великий  обсяг  біографічних даних (про соціальне походження, освітній і фаховий рівень, кар’єрні долі, матеріальне становище, родинні  й  товариські  практики  тощо),  які  створять  передумови  для  наступних  досліджень  з використанням  просопографічного  методу,  і  як  наслідок  –  для  створення  колективного  образу очільників  Львова.  На  прикладі  історії  Львова  історик  має  можливість  бачити  як  тип  міських керівників, яким довелося діяти в мирні часи й забезпечувати поступальний розвиток міста, так і тих його  очільників,  які  опинялися  на  межі  політичних  устроїв,  були  змушені  діяти  в  драматичних обставинах конфліктів  чи  війн.  Вивчення під  таким кутом  зору міських  голів  створить нову якість уявлень про труднощі й переваги міського самоврядування, про роль особи в ключові періоди життя міської  громади  і  може  бути  використане  як  історичний  досвід  у  практиці  сучасного  управління Львовом. 
     У Львівському відділенні ІУАД НАНУ до проекту долучилися Мирон Капраль, який видав друком у 2008 р. науково-довідкове видання "Урядники міста Львова XIII-XVIII cт.", а також Ольга Гуль, темою наукових зацікавлень є міська еліта Львова давнього Львова.