Новини

Головна / Новини / Вийшов друком збірник статей

2018-09-23

Вийшов друком збірник статей

На межі між Сходом і Заходом: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 90-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2016 р., м. Львів) / Львівське відділення ІУАД; Упоряд. А. Фелонюк, Н. Халак за участю І. Скочиляс. – Львів, 2018. – 456 с., іл. – (Львівські історичні праці. Матеріали засідань і конференцій. – Вип. 3).

Науковий збірник є результатом Міжнародної наукової конференції «Україна – Європа – Схід: проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики», що відбулася у Львові 13-14 грудня 2016 р. з нагоди 90-ліття від дня народження видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926-2010). У п’яти розділах книги вміщено статті авторів з України, Вірменії, Польщі та Франції, які висвітлюють різні аспекти наукової спадщини вченого, джерелознавства, історіографії, історії та мистецтва вірмен в Україні, окремі сторінки минулого українського Причорномор’я, зокрема Криму.