Новини

Головна / Новини / Найдавніша раєцька книга Львова (1460-1506) вийшла друком

2020-12-29

Найдавніша раєцька книга Львова (1460-1506) вийшла друком

Уперше в українській історіографії опубліковано львівську актову книгу пізнього середньовіччя в цілісному вигляді. Це 2 760 документів, які розміщені на 954 сторінках манускрипту (з них 2 106 написані латинською мовою і 655 – німецькою). Впроваджений до наукового вжитку масив актових джерел дозволить вивчити численні малодосліджені ділянки соціальної, економічної, культурної, релігійної історії Львова XV – початку XVI ст. й тогочасного суспільства загалом. Видання містить покажчик імен та місцевостей, а також тримовний предметно-тематичний вказівник, що сприятиме виробленню української перекладної правничої термінології середньовічного періоду.

Бібліографічний опис видання:

Раєцька книга міста Львова (1460–1506) / Упоряд. М. Капраль, Б. Петришак [Liber consulum civitatis Leopoliensis (1460–1506) / Editionem curaverunt Myron Kapral, Bohdana Petryshak]; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Центральний державний історичний архів України, м. Львів. – Львів, 2020. – 848 с., 12 с. іл. – (Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 9).
ISBN 978-617-7746-69-9