Співробітники

Скочиляс Ірина

Посада: провідний науковий співробітник
 
Контактна інформація:

вул. Винниченка 24, м. Львів 79008 
(032) 235-73-02

 
Біографія:

Скочиляс Ірина Богданівна, народилася у м. Сокалі Львівської обл. У 1986 р. закінчила з відзнакою середню Сокальську школу № 1. У 1991 р. - Львівський державний університет ім. І. Франко, історичний факультет. 1991-1993 рр. працювала у Тернопільському краєзнавчому музеї науковим працівником. З 1993 р. – археограф Львівського відділення Інституту української археографії АН України, з 2004 р. працює у Львівському відділенні на посаді вченого секретаря.

Сфера наукових зацікавлень охоплює історіографію, джерелознавство, церковну сфрагістику та геральдику. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему ПАРАФІЯЛЬНА СФРАГІСТИКА ПЕРЕМИСЬКОЇ ЄПАРХІЇ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТ.» за спеціальнісю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.


 
Публікації на сайті:
 
      
 

 
Публікації:

Основні публікації:

1. Парафіяльна сфрагістика міст та містечок Жовківського округу середини ХІХ – початку ХХ ст. // Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках. – Львів: Б. в., 2003. – С. 191-204.

2. Фонди Центрального державного історичного архіву України у Львові як джерело до вивчення церковної сфрагістики Перемишльської єпархії (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: Праці ХIII міжнародної наукової конференції, Львів, 20-22 травня 2003 року. – Львів: Логос, 2003. – С. 512-521.

3. Проблематика церковної сфрагістики в українській історіографії // Дрогобицький краєзнавчий збірник.  – Дрогобич: Коло, 2003. – Вип. VIІ.  – С. 408-419.

4. Парафіяльна сфрагістика Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII початку ХХ ст. Aвтореферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Київ, 2004. 20 с.

5. До генези парафіяльної сфрагістики Перемишльської єпархії // До джерел. – Київ; Львів: Б. в. , 2004. – Т. 1. – С. 609-618.

6. Сюжетне зображення церковних штемпелів Перемиської єпархії останньої третини XIХ початку ХХ ст. // Знак. – Ч. 32. – С. 2-3.

7. Генеза легенд парафіяльних печаток Перемиської єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. – К: Інститут історії України НАН України, 2004. – Число 11. – Част. 1. – С. 277-300.

8. Парафіяльні печатки дрогобицько-самбірського регіону кінця XVIII – початку XX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник.  – Дрогобич: Коло, 2004. – Вип. VIIІ. - С. 495-504.

9. Застосування греко-католицьких печаток  Перемиської єпархії на документах кінця XVIII – початку ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич: Коло, 2005. – Вип. 9. - С. 548-558.

10. Архітектурні сюжети в печатках Перемиської єпархії // Знак. – № 37. – 2005 грудень. – С. 4-5.

11. Функції парафіяльних печаток Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2006 рік. – Львів: Логос, 2006. – Кн. 1. – 554-561.

12. Джерела до вивчення парафіяльної сфрагістики Перемшльської єпархії кінця XVIII – початку ХХ століть // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2006. – Т. 252: Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 96- 113.

13. Рецензія на книгу: Андрій Гречило. Герби та прапори міст і сіл України. - Ч. 1. – Львів: Друкарські куншти, 2004. – 119 + I-XLIV с. // Український археографічний щорічник: Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10-11. – С. 796-798.

14. Часові рамки функціонування парафіяльних штемпелів у греко-католицькій Перемиській єпархії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич: Коло, 2006. – Вип. 10. - С. 674-680.

15. Печатка Жовківського деканату середини ХІХ – останньої чверті ХІХ ст. // Знак. – № 42. – 2007 вересень. – С. 3.
         16. До питання функціонування  парафіяльних штемпелів у Перемиській єпархії: місця виготовлення парафіяльних штемпелів, їхня вартість та причини заміни штемпелів // Український археографічний щорічник: Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12.