Новини

08.12.2012

Нові видання: до 20-ліття Львівського відділення

До 20-ліття Львівського відділення ІУАД вийшло два нових видання:

Капраль Мирон Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVIIXVIII ст. / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2012. – 552 с. + 16 іл.
ISBN 978-966-02-6501-1

У монографії представлено комплексний історичний аналіз правового, соціального, релігійного, економічного життя львівських ремісників ранньомодерного часу. Дослідження складається з двох частин (Корпорація та Люди), у яких почергово вивчається організація львівських шевців із структурно-організаційного погляду (цехове право, релігійні та національні відносини, економічні взаємини) та робиться наголос на внутрішньоцехові процеси (демографія, кар’єрне зростання, соціальні обставини співіснування). Уміщено також три додатки: Письмові джерела; Біограми майстрів шевського цеху Львова за 1665–1732 рр.; Навчання учнів у шевському цеху Львова у 1665–1732 рр.


Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик (1992-2012 рр.) / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. / Упоряд. М. Капраль, Н. Кіт, І. Скочиляс. – Львів, 2012. – 336 с.
ISBN 978-966-02-6452-6

Науково-довідкове видання підготовлено з нагоди 20-ліття Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Подано коротку історію виникнення та функціонування Львівського відділення. Науковий доробок інституції представлено у двох розділах: перший репрезентує окремі видання Відділення, другий охоплює бібліографію праць усіх наукових співробітників за 1992-2012 рр.