Новини

14.01.2012

Список видань Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України у 2009-2011 рр.

1.  «Особые папки» Сталіна і Молотова: про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр / Збірник документів / Упор.: Я. Дашкевич, В. Кук.  / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення; Канадський інститут українських студій, Альбертський університет; Інститут національної пам’яті у Львові.– Львів: ЛА Піраміда, 2010. – 594 с. ISBN 978-966-441-169-8. Наклад 1000 прим. Умовн. друк. арк. 48,26. Обл.-вид. арк. 49,18.

2.  Будитель Галицької України-Руси: до 200-ліття від дня народження Маркіяна Шашкевича. Статті і Матеріали / Від. за вип.: М. Омельчук; Ред. кол.: Я. Дашкевич, З.Білик, О. Киричук, Л. Моравська, М. Омельчук, І. Орлевич, І. Паславський, О. Сидор, І. Скочиляс / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Інститут українознавства імені І. Крип’якевича; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею Історії релігії. – Львів: Логос, 2011. – 112 с. Ум. друк. арк. 12,2. Наклад 300 прим. ISBN 966-7379-81-5

3.  Генеалогічні записки. Збірник наукових праць / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Українське геральдичне товариство / Редакційна колегія: Сохань П. С. (голова колегії), Брехуненко В. А., Бурім Д. В., Войтович Л. В., Гречило А. Б. (відпов. редактор), Капраль М. М., Купчинський О. А., Лисенко С. М., Маврін О. О., Мицик Ю. А., Однороженко О. А., Скочиляс І. Я., Сова А. О., Целуйко О. П. (відпов. секретар), Чернецький Є. А., Шуст Р. М. – Львів: б. в., 2011. – Вип. ІХ (нової серії ІІІ). – 160 с. Ум. друк. арк. 24. Наклад 150 прим. ISSN 2074–8345

4.  Генеалогічні записки. Збірник наукових праць / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення;  Українське геральдичне товариство / – Львів: Б. в., 2010. – Вип. VIІI (нової серії ІІ) / Редакційна колегія: Сохань П.С. (голова колегії), Войтович Л.В., Гречило А.Б. (відпов. редактор), Дашкевич Я.Р., Капраль М.М., Купчинський О.А., Лисенко С.М., Скочиляс І.Я., Целуйко О.П. (відпов. серетар), Чернецький. Є.А., Шуст Р.М./ – 100 с. Ум. друк. арк. 16. Наклад 150 прим. ISSN 2074–8345.

5.  Генеральна карта України Ґійома Левассера де Боплана 1660 року. Мірило 1:800000 / Упоряд. М. Вавричин, О. Голько; Автор передм.: М. Вавричин / Редакційна колегія серії: Я. Дашкевич, П. Сохань, Ю. Лоза, Р. Соса, Б. Тисленко, Е.-Б. Перналь / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів; Київ: Вид-во «Мапа», 2011. – 86 с. Додаток: карта, 1 аркуш (факсимільне видання). Умовн. друк. арк. 7. Наклад 300. ISBN 978-966-8804-06-9

6.  Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії наприкінці XVII – на початку XVIII століть: Книга протоколів та окремі описи / Вступ і загальна редакція: Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс; Упорядкування: Анджей Ґіль, Ірина Макевич, Павел Сиґовський, Ігор Скочиляс, Ірина Скочиляс / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Інститут Центрально-Східної Європи у Любліні. – Львів; Люблін, 2011. – 396 с. Ум. друк. арк. 20. Наклад 500. ISBN 797-966-02-6259-1.

7.  Гречило А. Печатки міста Львова XIV-XVIII  ст / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення/. -  Львів: Б. в., 2010. – 24 с. Наклад 300 прим. Умов. друк. арк. 1,5. ISBN 978-966-02-5837-2.

8.  Гречило А. Українська територіальна геральдика / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів: Б. в., 2010. – 280 с. Обл.-вид. арк. 35. Наклад 300 прим. ISBN 978-966-02-5259-2

9.  Гречило А.Б. Українська територіальна геральдика / Автореф. дис. … доктора істор. наук. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, 2011. – 32 с. Ум. друк. арк. 1,9. Наклад 150 прим.

10.  Грушевський М. С. «Історія України-Руси». Географічний та етнічний покажчик / Упоряд. І. Б. Скочиляс, Н. В. Халак; Наук. ред. Я. Дашкевич / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення;   – Львів: Б. в., 2010. –  470 с. Наклад 1500 прим. ISBN 978-966-02-5836-5. Умовн. друк. арк. 23,5.

11.  Дашкевич Я. «…Учи неложними устами сказати правду» : Історична есеїстика / Голова редкол.: Павло Сохань; редколегія: Ігор Гирич, Мирон Капраль, Галина Сварник, Ярослав Федорук, Андрій Фелонюк, Надія Халак; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ: Темпора, 2011. – 828 с. Ум. друк. арк. 60. Наклад 1000. ISBN 978-617-569-015-4

12.  Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення / Упор.: А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. – 792 с. Ум. друк. арк. 59. Наклад 1000 прим. ISBN 978-966-441-269-5

13.  Знак. Вісник українського геральдичного товариства / Ред. А.Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення / – Львів: Б. в., 2009. – Ч. 47. – 12 с. (1,5 др. арк.). Наклад 300 прим. ISSN 1998-1651.

14.  Знак. Вісник українського геральдичного товариства / Ред. А.Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення / – Львів: Б. в., 2009. – Ч. 48. – 12 с. (1,5 др. арк.). Наклад 300 прим. ISSN 1998-1651.

15.  Знак. Вісник українського геральдичного товариства / Ред. А.Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення / – Львів: Б. в., 2009. – Ч. 49. – 12 с. (1,5 др. арк.). Наклад 300 прим. ISSN 1998-1651.

16.  Знак. Вісник Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів: Б. в., 2010. – Ч. 50. – 8 с. Умов. друк. арк. 1. Наклад 300 прим. ISSN 1998-1651.

17.  Знак. Вісник Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів: Б. в., 2010. – Ч. 51. – 12 с. Умов. друк. арк. 1,5. Наклад 300 прим. ISSN 1998-1651.

18.  Знак. Вісник Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів: Б. в., 2010. – Ч. 52. – 12 с. Умов. друк. арк. 1,5. Наклад 300 прим. ISSN 1998-1651.

19.  Знак. Вісник Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів: б. в., 2011. – Ч. 53. – 12 с. Ум. друк. арк. 1,5. Наклад 300 прим. ISSN 1998-1651

20.  Знак. Вісник Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів: Б. в., 2011. – Ч. 54. – 12 с. Ум. друк. арк. 1,5. Наклад 300 прим. ISSN 1998-1651.

21.  Знак. Вісник Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів: Б. в., 2011. – Ч. 55. – 12 с. Ум. друк. арк. 1,5. Наклад 300 прим. ISSN 1998-1651

22.  Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII ст.: Наук. зб / Ред. кол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс, А. Фелонюк; Упоряд. І. Скочиляс / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення; Наукове товариство ім. Шевченка в Україні. Історична комісія. – Львів, 2011. – 352 с. Ум. друк. арк. 28,3. Наклад 300 прим. ISBN 978-966-02-5862-4

23.  Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2010 р. – Кн. 1 / Від. за вип.: М. Омельчук; Відп. секр. Т. Вишневська / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. – Львів: Логос, 2010. – 931 с. (54,6 ум. друк. арк.). Наклад 300 прим. ISBN 966-7379-92-7.

24.  Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2010 р. – Кн. 2 / Від. за вип.: М. Омельчук; Відп. секр. Т. Вишневська / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. – Львів: Логос, 2010. – 1063 с. (58,2 ум. друк. арк.). Наклад 300 прим. ISBN 966-7379-92-7.

25.  Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2011 р. – Кн. 1 / Упор.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. – Львів: Логос, 2011. – 782 с. Ум. друк. арк. 48,6. Наклад 300 прим. ISBN 966-7379-92-11

26.  Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2011 р. – Кн. 2 / Упор.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. – Львів: Логос, 2011. – 666 с. Ум. друк. арк. 42,7. Наклад 300 прим. ISBN 966-7379-92-11

27.  Корпоративний гербівник Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило.  – Львів: Б. в., 2010. – Вип. 1. – 20 с. Умов. друк. арк. 0,7. Наклад 150 прим. ISSN 2078-0036.

28.  Корпоративний гербівник Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило. – Львів: Б. в., 2011. – Вип. 2. – 20 с. Ум. друк. арк. 0,7. Наклад 150 прим. ISSN 2078-0036

29.  Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.): за матеріалами україномовної легальної преси / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення; ЛННБ України ім. В. Стефаника / Львів, 2010. – 328 с. ISBN 978-966-02-5592-0. Наклад 1000 прим. Умов. друк. арк. 28,0. Обл.-вид. арк. 22,5.

30.  Лицар Духу: Меморіальний збірник, присвячений професору Ярославові Дашкевичу / Упорядники: І. Гирич, А. Гречило, Н. Кіт, Ір. Скочиляс, А. Фелонюк, Н. Халак / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2011. – 144 с. + 16 с. іл. Ум. друк. арк. 8. Наклад 500. ISBN 978-966-02-5996-6

31.  Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583-1639 рр.) / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Центральний державний історичний архів України, м. Львів. – Львів: Б.в., 2011. – 208 с. – (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 3). Ум. друк. арк. 12. Наклад 300 прим. ISBN 978-966-02-6149-5

32.  Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Ред. А.Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення / – Львів, 2009. – Вип. 11. – 20 с. (1 обл.-вид. арк.). Наклад 150 прим. ISSN 2075-1540.

33.  Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Ред. А.Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення / – Львів, 2009. – Вип. 12. – 20 с. (1 обл.-вид. арк.). Наклад 150 прим. ISSN 2075-1540.

34.  Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Ред. А.Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення / – Львів, 2009. – Вип. 13. – 20 с. (1 обл.-вид. арк.). Наклад 150 прим. ISSN 2075-1540.

35.  Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2010. – Вип. 14. – 20 с. Обл.-вид. арк. 1. Наклад 150 прим. ISSN 2075-1540.

36.  Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2010. – Вип. 15. – 20 с. Обл.-вид. арк. 1. Наклад 150 прим. ISSN 2075-1540.

37.  Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2011. – Вип. 17. – 20 с. Обл.-вид. арк. 0,7. Наклад 150 прим. ISSN 2075-1540

38.  Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2011. – Вип. 18. – 20 с. Обл.-вид. арк. 0,7. Наклад 150 прим. ISSN 2075-1540

39.  Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2011. – Вип. 19. – 20 с. Обл.-вид. арк. 0,7. Наклад 150 прим. ISSN 2075-1540

40.  Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Ред. А. Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Львів, 2011. – Вип. 20. – 20 с. Обл.-вид. арк. 0,7. Наклад 150 прим. ISSN 2075-1540

41.  Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структурата правовий статус / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення. – Львів: УКУ, 2010. – xxiv + 832 с. + 16 с. кольор. іл. Наклад 500 прим. Умовн. друк. арк. 70,65.

42.  Скочиляс І.Я. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структура та правовий статус: Автореф. дис. … доктора істор. наук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2011. – 39 с. Ум. друк. арк. 2. Наклад 150 прим.

 43.  Фелонюк А. В. Юзеф Дунін-Карвицький та маґдебурзьке право Мізоча на Волині / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Рівне: ФОП Лапсюк В. А., 2011. – 28 с. Ум. друк. арк. 1,75. Наклад 500 прим. ISBN 978-966-8883-80-4