Новини

08.12.2011

Програма Міжнародної наукової конференції «Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на початку ХХІ ст.: до 85-ліття Ярослава Дашкевича» (13-14 грудня, Львів)

Міжнародна наукова конференція

«Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на початку ХХІ ст.: до 85-ліття Ярослава Дашкевича»

(13-14 грудня, Львів)

 

 

ПРОГРАМА

 

13 грудня 2011 р.

 

Конференц-зал НТШ (вул. Винниченка, 24)

9.00-9.30 – реєстрація учасників

9.30-13.00 – Пленарне засідання (головуючі – Мирон Капраль, Андрій Ґречило)

 

9.30-10.30 – Привітання учасникам конференції (Олег Панькевич, Зіновій Назарчук, Іван Вакарчук, Павло Сохань, Олег Купчинський, Франк Сисин, Ірина Калинець, о. Тадеос, Степан Гелей)

 

Доповіді:

10.30-11.00 – Олександр Маврін. Українська медієвістика в науковій спадщині Ярослава Дашкевича

11.00-11.30 – Мирон Капраль. «У майстерні історика»: Ярослав Дашкевич як джерелознавець та дослідник спеціальних історичних дисциплін

11.30-12.00 – Леонід Зашкільняк. Нові підходи в сучасному історіописанні

12.00-12.30 – Андрій Ґречило. Геральдичні дослідження на сучасному етапі

12.30-13.00 – Ігор Скочиляс. Археографія та джерелознавство історії київського християнства: здобутки часів незалежності та десятилітня програма церковно-історичних студій

13.00-13.30 Презентація збірника статей Ярослава Дашкевича «Майстерня історика» (Андрій Ґречило, Мирон Капраль, Андрій Фелонюк)

 

14.00-15.00 – Обід

 

15.00-19.00 – Перше секційне засідання: «Рукописна спадщина Ярослава Дашкевича та спогади про нього» (головуючий – Олександр Маврін)

Конференц-зал Львівського музею історії релігії (пл. Музейна, 1)

 

15.00-15.30 – Ярослав Федорук. Мемуаристика як допоміжна дисципліна: до проблеми видання спогадів про Ярослава Дашкевича

15.30-16.00 – Галина Сварник. Рукописні збірки Меморіальної бібліотеки-архіву Ярослава Дашкевича

16.00-16.30 – перерва на каву/чай

16.30-17.00 – Андрій Фелонюк. Епістолярій Ярослава Дашкевича та перспективи його публікації (на прикладі листування з Іваном Бутичем)

17.00-17.30 – Таїсія Сидорчук. Взаємини Омеляна Пріцака і Ярослава Дашкевича на тлі епохи (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»)

 

 

15.00-19.00 – Друге секційне засідання: «Східні та європейські джерела до історії України» (головуючі – Ірина Гаюк, Ігор Гирич)

Конференц-зал НТШ (вул. Винниченка, 24)

 

15.00-15.30 – Олександр Айбабін. Візантійські джерела про ранньосередньовічний Крим

15.40-16.10 – Віктор Крюков. Етимологія та семантика етноніма «ар-рус» в арабській географічній писемній традиції доби раннього середньовіччя

16.20-16.50 – перерва на каву/чай

16.50-17.20 – Едвард Триярський. Дослідження Ярослава Дашкевича з історії вірменських колоній та вірмено-кипчацької мови в Польщі та Україні

17.30-18.00 – Ірина Гаюк. Українське вірменознавство: історія та сучасний стан

18.10-18.40 – Леонтій Войтович. Латиномовні хроніки ХІІІXIV ст. про Галицько-Волинську державу

 

19.00 – Товариська вечеря у «Віденській кав’ярні»

 

 

14 грудня 2011 р.

 

8.00-10.00 – Божественна Літургія з панахидою; покладання квітів на могилу Ярослава Дашкевича

 

11.45-12.00 – перерва на каву/чай

 

12.00-14.00 – Третє секційне засідання: «Джерелознавство та українська тюркологія» (головуючий – Ярослав Федорук)

Конференц-зал НТШ (вул. Винниченка, 24)

 

12.00-12.20 – Ферхад Туранли. Джерелознавство в методології тюркологічних досліджень історії України

12.30-12.50 – Олена Бачинська. Османо-турецькі джерела кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. про задунайських та некрасівських козаків

13.00-13.40 – Юджел Озтюрк. Архівні документи про взаємини між українськими козаками та кримськими татарами

 

14.00-15.00 – Обід

 

12.00-14.00 – Четверте секційне засідання: «Спеціальні історичні дисципліни» (головуючий – Андрій Ґречило)

Інститут української археографії та джерелознавства (вул. Винниченка, 24)

 

12.00-12.20 – Сергій Леп’явко. Концепція Великого кордону України в сучасній історіографії та вплив на неї Ярослава Дашкевича

12.30-12.50 – Іван Сварник. Ярослав Дашкевич і сучасна українська археографія

13.00-13.20 – Уляна Кришталович. Ярослав Дашкевич та формування львівської школи історичного картознавства

13.30-13.50 – Мар’яна Долинська. Ярослав Дашкевич та історична топографія

 

14.00-15.00 – Обід

 

15.00-17.00 – П’яте секційне засідання: «Джерелознавство історії України XIV–XX ст.» (головуючий – Мирон Капраль)

Конференц-зал НТШ (вул. Винниченка, 24)

 

15.00-15.20 – Ярослав Книш. Нове писемне джерело до історії Києва XIV ст.

15.30-15.50 – Тарас Чухліб. Козацька проблематика у дослідженнях Ярослава Дашкевича

16.00-16.20 – Ігор Ситий. Присяга Чернігівського полку 1718 р. як джерело з історії адміністративно-територіального устрою та соціальної структури Гетьманщини

16.30-16.50 – Ігор Гирич, Надія Халак. Стан і перспективи видання праць видатних діячів суспільно-політичної думки другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.

17.00-17.20 – Людмила Гриневич. Хроніка колективізації та Голодомору: джерельна база

17.30-17.50 – Владислав Гриневич. Основні групи джерел дослідження суспільно-політичних настроїв населення в роки Другої світової війни

18.00-18.20 – Степан Гелей. Проблематика українського патріотизму в науковій та публіцистичній творчості Ярослава Дашкевича

 

15.00-17.00 – Шосте секційне засідання: «Спеціальні історичні дисципліни» (головуючий – Андрій Ґречило)

Інститут української археографії та джерелознавства (вул. Винниченка, 24)

 

15.00-15.20 – Віталій Гавриленко. Козацькі печатки: ретроспекція і наукові перспективи

15.30-15.50 – Ярослав Матвіїшин. Україніка в Архіві Морського флоту Франції

16.00-16.20 – Ірина Скочиляс. Сфрагістика Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст.: видова класифікація джерел

 

 

Загальна дискусія, підведення підсумків конференції

Конференц-зал НТШ (вул. Винниченка, 24)


Учасники конференції:

 

Олександр Айбабін, керівник Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, д. і. н.

Олена Бачинська, професор кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова, д. і. н.

Леонтій Войтович, завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка, д. і. н.

Віталій Гавриленко, викладач Львівського техніко-економічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», к. і. н.

Ірина Гаюк, доцент Львівської національної академії мистецтв, к. філос. н.

Степан Гелей, професор, завідувач кафедри історії і політології, проректор з навчально-виховної роботи Львівської комерційної академії, д. і. н.

Ігор Гирич, завідувач відділу джерел з історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, к. і. н.

Владислав Гриневич, старший науковий співробітник відділу європейської історії та культури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, д. політ. н.

Людмила Гриневич, старший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України, к. і. н.

Андрій Ґречило, голова Українського геральдичного товариства, к. і. н.

Мар’яна Долинська, професор Українського католицького університету, д. і. н.

Леонід Зашкільняк, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка, д. і. н.

Мирон Капраль, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, д. і. н.

Ярослав Книш, науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, к. і. н.

Уляна Кришталович, головний спеціаліст відділу використання інформації документів Центрального державного історичного архіву України у м. Львові

Віктор Крюков, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, д. і. н.

Сергій Леп’явко, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, д. і. н.

Олександр Маврін, заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, к. і. н.

Ярослав Матвіїшин, професор, віце-президент Асоціації мистецтва та культури Франції, Перпіньян (Франція)

Юджел Озтюрк, професор Сакарійського університету (Туреччина), д. і. н.

Галина Сварник, завідувач Науково-дослідного відділу історичних колекцій Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України

Іван Сварник, директор Львівської обласної наукової універсальної бібліотеки

Таїсія Сидорчук, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного університету «Києво-Могилянська академія», к. і. н.

Ігор Ситий, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею ім. В. Тарновського, к. і. н.

Ігор Скочиляс, декан Гуманітарного факультету Українського католицького університету, д. і. н.

Ірина Скочиляс, вчений секретар Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, к. і. н.

Едвард Триярський, Польська академія наук (Польща), проф., д. і. н.

Ферхад Туранли, доцент кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Т. Шевченка, «Турецький центр інформації та досліджень», к. і. н.

Ярослав Федорук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, к. і. н.

Андрій Фелонюк, науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, к. і. н.

Надія Халак, старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, к. і. н.

Тарас Чухліб, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, д. і. н.