КАПРАЛЬ МИРОН

Головна / Співробітники / КАПРАЛЬ МИРОН

  • Ім'я : КАПРАЛЬ МИРОН
  • Посада : Керівник Львівського відділення
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : m.kapral@yahoo.com
  • Наукові зацікавлення :

    історіографія та джерелознавство ранньомодерного періоду, демографія та соціотопографія, релігійні та національні громади, історія ремесла, соціальна історія ранньомодерного суспільства, українська історіографія ХХ ст.

Біографія

ᅠᅠКапраль Мирон Миколайович – доктор історичних наук, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, професор Львівського національного університету ім. І.Франка.

ᅠᅠНародився 29 березня 1968 р. у селі Млиниська Жидачівського району Львівської області. Закінчив Львівський державний університету ім. І.Франка у 1994 р. Навчався спочатку на стаціонарному відділенні, а з 1 вересня 1992 р. – на заочному відділенні. З 1 вересня 1992 р. розпочав працювати у Львівському відділенні Інституту української археографії та джерелознавства НАН України на посаді археографа. У 1996 р. захистив під керівництвом проф., д.і.н. Я.Р. Дашкевича дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему “Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії”. З 1998 р. на роботі за сумісництвом у Львівському державному (тепер – національному) університеті ім. І.Франка на посаді асистента, а з 2000 р. – доцента кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. У 2000-2003 рр. навчався у докторантуру Львівського національного університету ім. І.Франка, після закінчення якої успішно захистив дисертацію на тему «Національні громади Львова XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини)». Захист докторської дисертації за опублікованою монографією відбувся у лютому 2004 р. в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України.

ᅠᅠЗ 2006 р. працює за сумісництвом на посаді професора кафедри давньої історії України та архівістики Львівського національного університету ім. І.Франка. У 2008 р. отримав диплом старшого наукового співробітника. З січня 2010 р. – на посаді провідного наукового співробітника Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. З 1 березня 2010 р. призначений виконувачем обов’язків, а 18 липня 2012 затверджений керівником Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

ᅠᅠРедактор збірника статей «Україна в минулому» (Львів, 1993-1996), член редакційної колегії «Українського археографічного щорічника. Нова серія» (Київ, 2008-20012), «Історія релігій в Україні» (Львів, 2006-2012), «Твори М.С.Грушевського у 50-и томах» (2012), «Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України» (Київ, 2010-2012), «Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2011-2012», «Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2011-2012», «Сфрагістичний щорічник. – Київ, 2011-2012».

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Agile методологія

Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

 

1.         Едиційна археографія в Україні у XIX–XX ст.: Плани, проекти, програми видань. Вип. 1 / Упоряд. О. Журба, М. Капраль, С. Кіржаєв, Г. Папакін, С. Рильков. – К.: Б. в., 1993. – 232 с. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. – Вип. 15).

2.         Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження та матеріали / Упоряд. М. Капраль. – Львів: Б. в., 1994. – 394 с. – (Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 2).

3.         Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06. – К., 1996. – 24 с.

4.         Привілеї міста Львова XІV–ХVІІI ст.: Зб. док. / Упоряд. М. Капраль. – Львів: Б. в., 1998. – 640 с. – (Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки). – Т. 1).

 

5.         Грушевський М. Історія України-Руси. – К.: Наукова думка, 2000. – Т. 11: Покажчик імен / Упоряд. М. Капраль, Я. Федорук. – 520 с.

6.         Привілеї національних громад міста Львова XІV–ХVІІI ст.: Зб. док. / Упоряд. М. Капраль. – Львів: Б. в., 2000. – Т. 2. – 576 с.

 

7.         Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини) / Упоряд. М. Капраль. – Львів: Літературна аґенція «Піраміда», 2003. – 440 c.

Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів: Світ, 2004. – Т. 6: «Серія: Історичні студії та розвідки (1895-1900)» / Упоряд. М. Капраль– 696 c.

9.         Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01. – Львів, 2004. – 34 с.

10.     Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів: Світ, 2005. – Т. 7: «Серія: Історичні студії та розвідки (1900-1906)» / Упоряд. М. Капраль. – Львів, 2005. – 792 c.

11.     Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів: Світ, 2007. – Т. 8: «Серія: Історичні студії та розвідки (1906-1916)» / Упоряд. М. Капраль, А. Фелонюк– 776 c.

12.     Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова / Упоряд. М. Капраль. – Львів: Літературна аґенція «Піраміда», 2007. – LII + 816 с. – (Monumenta Leopolitana. Львівські історичні пам’ятки. – Т. 4).

  Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів: Світ, 2009. – Т. 9: «Серія: Історичні студії та розвідки (1917-1923)» / Упоряд. М. Капраль, А. Фелонюк, за участю В. Шульги. – 592 с.

14.     Urz?dnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku– Toru?: Wydawnictwo Adam Marsza?ek, 2008 [2009].  420 s.  (Spisy urz?dników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, ?l?ska i Pomorza Zachodniego– T. VII: Ziemie Ruskie. – Z. 1: Lwów). – Підпис: Myron Kapral.

15.     Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упоряд. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. – Львів: Літературна аґенція «Піраміда», 2011. – 792 с.

 

Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. – Львів, 2012. – 552 с. + 16 іл. – (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 5).

Редакційна діяльність

16.     Україна в минулому / Ред. кол.: Я. Дашкевич, М. Капраль, І. Скочиляс, Я. Федорук. – К.; Львів, 1992. – Вип. 3. – 142 с.

17.     Україна в минулому / Ред. кол.: Я. Дашкевич, М. Капраль, І. Скочиляс, Я. Федорук. – К.; Львів, 1993. – Вип. 4. – 230 с.

18.     Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість (1880-1944) / Упоряд. Я. Федорук; Ред. кол.:Я. Дашкевич, М. Капраль, І. Скочиляс, Я. Федорук. – Львів: Б. в., 1994. – Вип. 1. – Львів, 1994. – 122 + 154 с.

19.     Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.) / Ред. кол.: Я. Грицак, Я. Дашкевич, М. Капраль, І. Скочиляс, Я. Федорук. – Львів, 1994. – 124 с.

20.     Україна в минулому / Ред. кол.: Я. Дашкевич, М. Капраль, І. Скочиляс, Я. Федорук. – К.; Львів, 1994. – Вип. 5. – 218 с.

21.     Україна в минулому / Ред. кол.: Я. Дашкевич, М. Капраль, Я. Федорук. – К.; Львів, 1994. – Вип. 6. – 316 с.

22.     Україна в минулому / Ред. кол.: К. Бондаренко, Я. Дашкевич, М. Капраль, Я. Федорук. – К.; Львів, 1994. – Вип. 7. – 239 с.

23.     Скочиляс І. Повітовий Комітет УНДО у суспільно-політичному житті Борщівщини середини 20-х – кінця 30-х рр. XX ст. / Відп. ред. М. Капраль. – Львів, 1995. – 56 с.

24.     Україна в минулому / Ред. кол.: Я. Дашкевич, М. Капраль, Я. Федорук. – К.; Львів, 1996. – Вип. 8. – 240 с.

25.     Україна в минулому / Ред. кол.: Я. Дашкевич, М. Капраль, Я. Федорук. – К.; Львів, 1996. – Вип. 9. – 270 с.

26.     Mappa mundi. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyc septuagenario dedicata: Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя / Ред. кол.: І. Гирич, Я. Грицак, М. Капраль, В. Остапчук, Г. Сварник, Я. Федорук. – К.; Львів, 1996. – Вип. 8. – 910 с.

27.     Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Упоряд. М. Капраль, Г. Сварник, І. Скочиляс. – Львів: Б. в., 2006. – 700 с.

28.     Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Упоряд. М. Капраль, Г. Сварник, І. Скочиляс. – 2-ге вид., виправл. й доповн. – Львів: Літературна аґенція «Піраміда», 2007. – 808 с.

29.     «Особые папки» Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр. / Упоряд. Я. Дашкевич, В. Кук; Ред. кол.: В. Гриневич, Я. Дашкевич, В. Кук, О. Голько, М. Капраль, Н. Кіт, Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів: Літературна аґенція «Піраміда», 2010. – 593 с.

30.     Дашкевич Я. «…Учи неложними устами сказати правду»: історична есеїстика / Ред. кол.: І. Гирич, М. Капраль, Г. Сварник, Я. Федорук, А. Фелонюк, Н. Халак. – К.: Темпора, 2011. – 828 с.

31.     Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583-1639) / Наук. ред. М. Капраль. – Львів: Б. в., 2011. – 208 с. – (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 3).

32.     Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби / Упоряд. Т. Гошко; Наук. ред. М. Капраль. – Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2011. – 688 с.