ГОЛЬКО ОЛЕГ

Головна / Співробітники / ГОЛЬКО ОЛЕГ

  • Ім'я : ГОЛЬКО ОЛЕГ
  • Посада : Науковий співробітник, к. г. н.
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : not set
  • Наукові зацікавлення :

    історична картографія XVII ст., національно-визвольна боротьба українського народу в XX ст., динаміка змін історичних назв поселень Західної України у XX ст.

Біографія

Народився 1 січня 1943 р. в с. Поздимир Радехівського району Львівської обл. 1962 р. закінчив школу робітничої молоді № 1 у м. Зима Іркутської обл. в Росії. Протягом 1962-1968 рр. навчався в Іркутському державному університеті на географічному факультеті. 1968 р. вступив до аспірантури Московського державного університету ім. М. Ломоносова. У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Кліматичні фактори фізико-географічної диференціації території Іркутської області». Працював асистентом, пізніше старшим викладачем в Іркутському університеті. З 1974 р. – асистент у Сімферопольському державному університеті. Впродовж 1978-1992 рр. – на роботі у будівельній сфері. У 1992 р. – науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії АН України, з 1993 р. – старший науковий співробітник.

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Окремі видання

Спеціальна карта України Ґійома Левассера де Боплана 1650 року. Мірило [1:450000] / Упоряд. М. Вавричин, О. Голько; Редкол. серії: Я. Дашкевич (голова), Ю. Лоза, Р. Сосса. – К.; Львів: Мапа, 2000. – 72 с. Додаток: карта (факсимільне видання). – 8 арк. – (Серія: Пам’ятки картографії України. – Вип. 1).

Свідки Єгови – сибірський маршрут / Передмова П. Яроцького. – Львів: Вид. відділ ТОВ «Фаворит», 2002. – 204 с.

Сибирский маршрут. – Изд. доп. и испр. / Предисловие П. Яроцкого. – Львов: Изд. отдел ООО «Фаворит», 2005. – 240 с.

Генеральна 4. карта України Ґійома Левассера де Боплана 1660 року. Мірило [1:1800000] / Упоряд. М. Вавричин, О. Голько; Авт. передмови М. Вавричин; Редкол. серії: Я. Дашкевич, П. Сохань, Ю. Лоза та ін. – К.; Львів: Мапа, 2011. – 86 с. Додаток: карта (факсимільне видання). – 1 арк. – (Серія: Пам’ятки картографії України).

Загартовані в Сибіру / Передмова Я. Дашкевича. – Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 452 с.

Два брата – Василий Ткачик и Степан Ткачик. Их жизнь при фашизме и при коммунизме. – Львов; Зеленокумск: Б. и., 2016. – 144 с.

Статті

1993

Військова доктрина СРСР відносно України // Свобода. – Нью-Йорк, 1993. – 14 липня. – Ч. 132. – С. 2.

Історія і карти // Україна в минулому: Зб. ст. – К.; Львів, 1993. – Вип. 4. – С. 215-217.

1994

А бумеранг повертається, або яку винагороду отримали кати нашого народу [Документи та матеріали про чекістів, які у 30-х рр. ХХ ст. вели справи щодо українських патріотів] // За вільну Україну. – Львів, 1994. – 31 серпня. – Ч. 160. – С. 2.

Досрочное освобождение нежелательно [Про сталінські репресії проти С. Рудницького] // За вільну Україну. – Львів, 1994. – 27 квітня. – Ч. 78. – С. 2.

1995

Маршрутний лист // Україна в минулому: Зб. ст. – К.; Львів, 1995. – Вип. 7. – С. 202-206.

1996

Людина з історії: до 70-річчя Я. Дашкевича // За вільну Україну. – Львів, 1996. – 12 грудня. – № 145 (1160). – С. 2. (Без підпису).

1998

Покажчик назв об’єктів, відображених на Спеціальній карті України Ґ. Боплана 1650 р. // Боплан і Україна: Зб. наук. праць. – Львів, 1998. – С. 155-229. (Співавтор – М. Вавричин).

2000

Покажчик назв об’єктів, відображених на Спеціальній карті України Ґ. Боплана 1650 р. [укр.-латин. ряд] // Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Львів; К.; Нью-Йорк, 2000. – С. 258-327 + карта. (Співавтор – М. Вавричин).

2001

У світлі нової концепції [Про українську картографію] // За вільну Україну. – Львів, 2001. – 17 жовтня. – № 116 (1793). – С. 3. (Співавтор – Я. Дашкевич).

2006

Покажчик назв об’єктів, нанесених на Генеральну карту України Ґ. Боплана 1660 р. видання // Історична топографія і соціотопографія України: Зб. наук. праць. – Львів, 2006. – С. 468-504. (Співавтор – М. Вавричин).

2013


Історико-географічний покажчик населених пунктів Львівської області // Географічна наука і практика: виклики епохи: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф. до 130-річчя географії у Львівському національному університеті. – Львів, 2013. – С. 128-129 (співавтор – Л. Цюцюра).


2015

Релігійна політика радянської влади в часи десталізації (1953-1965 рр.) // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти церкви. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 278-283 (співавтор – К. Бережко).

Спогади про Ірину Калинець // Калинець І. Метелики над могилою. Листи, спогади, неопубліковані твори: у 8-ми томах. Том додатковий. – Львів, 2015. – С. 332-334.

2017

Передмова // Українська Повстанська Армія. Бойові дії УПА за 1943-1950 рр. – Львів, 2017. – Ч. 2. – С. 4.

Редакційна діяльність

Боплан і Україна: Зб. наук. праць / Редкол.: М. Вавричин, О. Голько, Я. Дашкевич та ін. – Львів: Наук.-вид. підприємство «Мета», 1998. – 320 с.

Silva rerum: Зб. наук. праць на пошану професора А. Перналя / Упоряд. М. Вавричин; Редкол.: Я. Дашкевич, П. Сохань, О. Голько та ін. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 520 с.

«Особые папки» Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр.: Зб. док. / Упоряд. Я. Дашкевич, В. Кук; Редкол.: В. Гриневич, Я. Дашкевич, О. Голько та ін. – Львів: ЛА «Піраміда», 2010. – 594 с.