ГРЕЧИЛО АНДРІЙ

Головна / Співробітники / ГРЕЧИЛО АНДРІЙ

  • Ім'я : ГРЕЧИЛО АНДРІЙ
  • Посада : Провідний науковий співробітник, д.і.н.
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : grechylo@yahoo.com
  • Наукові зацікавлення :
Біографія

ᅠᅠ

Народився в м. Львові 19 листопада 1963 р.

У 1970-80 рр. навчався у Львівській СШ № 76, яку закінчив із золотою медаллю, а 1980-85 рр. – на Архітектурному факультеті Львівського політехнічного інституту, який закінчив із відзнакою. У 1985-90 рр. працював архітектором у Львівській філії інституту „Діпроміст” (згодом перейменований в «Укрзахідцивільпроект»). Брав активну участь у процесах національного відродження (з 1988 р. був членом Української Гельсінської спілки, а також Товариства Лева і Народного Руху), публікував перші дослідження про національні символи у нелегальних виданнях (“Поступ”, “Скарбниця”) та виступав із лекціями на цю тему. У 1990-1994 рр. – депутат Львівської міської ради, голова постійної комісії архітектури та будівництва, голова фракції УРП.


Тепер – прoвідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського Національної академії наук (працює від 1990 р.). Доктор історичних наук (тема кандидатської дисертації: “Українська міська геральдика: тенденції розвитку”, 1996 р.; тема докторської дисертації: “Українська територіальна геральдика”, 2012 р). У 1999-2010 рр. – доцент кафедри Давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету ім. І. Франка, у 2010-2012 рр. – викладач Українського католицького університету у Львові. Голова Українського геральдичного товариства (від 1990 р.). Член Міжнародної академії геральдики (AIH, від 2004 р.). Голова комісії спеціальних історичних дисциплін Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Україні (з 2007 р.).

У 1992-1993 рр. – член Комісії Президії Верховної Ради України у питаннях заснування державних нагород. У 1994-1999 рр. – член Комісії по державних нагородах України при Президентові України. Від 2000 р. – член Комісії державних нагород і геральдики при Президентові України.

Редактор вісника "Знак", бюлетня "Гардаріки" та "Генеалогічних записок Українського геральдичного товариства".

 

Практична робота

Займається дослідженнями та практичною роботою в галузі геральдики, прапорництва, емблематики. Співавтор Малого державного герба України, затвердженого 1992 р., а також автор понад 1000 гербів та прапорів багатьох областей, районів, міст і сіл України, навчальних закладів (зокрема – системи символів Львівського Національного університету імені Івана Франка та його підрозділів), церковних структур, фізичних осіб.

Автор понад 300 статей та 9 монографій (див.: Андрій Гречило: Бібліографічний покажчик / Упоряд. Н. Кіт, І. Скочиляс; Авт. вступ. ст. І. Сварник. - Львів, 2013. - 64 с.):

Затвердження гербів міст Правобережної України в 1791-92 рр. – К., Львів, 1997;

Українська міська геральдика. – К., Львів, 1998;

Герби міст України (ХІV - І пол. ХХ ст.). – К., 2001 (спільно з Ю.Савчуком і І.Сварником);

Герби та прапори міст і сіл Рівненської області. – К., Львів, Рівне, 2002 (спільно з Ю.Терлецьким);

Герби та прапори міст і сіл України. – Львів, 2004. – Част. 1;

Сучасна символіка Костопільщини. – Рівне, 2006 (спільно з Ю. Терлецьким));

Сучасні символи областей України. – К., Львів, 2008;
         Печатки міста Львова XIV–XVIII ст. 
 Львів, 2010.
         Українська територіальна геральдика. – Львів, 2010. 

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Нові проблеми старої геральдики // Пам'ятки України. – 1989. – № 1. – С. 47-48.

Прапор українського народу // Поступ. – 1989. – № 2 (травень). – С. 2-3.

Українські герби // Скарбниця. – 1989. – № 1. – С. 2.

До питання про національний прапор // Пам'ятки України. – 1989. – № 4. – С. 44-48.

Оборонні споруди у міській геральдиці // Пам'ятки України. – 1990. – № 2. – С. 42-46 (спільно з І. Сварником).

Національний прапор // Національна символіка (бібліотека журналу "Пам'ятки України", книга 1). – Київ, 1990. – С. 13-23.

Земельна геральдика // Пам'ятки України. – 1991. – № 3. – С. 42-46.

Українська символіка – до джерел // Культура і життя. – 1991. – 22 червня (№ 25). – С. 4 (підписи Ю. Бадзьо, С. Білокінь, Л. Гісцова, К. Гломозда, А. Гречило, Я. Дашкевич та ін.).

За державну символіку України. Рекомендації наукової конференції "Історичні традиції української національної символіки" // За вільну Україну. – 1991. – 2 серпня (№ 139). – С. 2 (підписи Ю. Бадзьо, С. Білокінь, Л. Гісцова, К. Гломозда, А. Гречило, Я. Дашкевич та ін.).

Яким бути гербу міста // Днепр вечерний [Дніпропетровськ]. – 1992. – 22 сентября. – С. 3.

До питання про виникнення гербів українських міст ХІV-XVII ст. // Третя наукова геральдична конференція: Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1993. – С. 30-31.

Прапори та герби українського козацтва // Вісті комбатанта. – 1993. – № 1. – С. 51-53.

До питання про виникнення земельного герба Закарпаття // Знак. – 1994. – Ч. 5. – С. 1-2.

До питання про розвиток приватної геральдики в Україні // Знак. – 1994. – Ч. 6. – С. 1.

Українське міське прапорництво: традиції, відродження, перспективи // Четверта наукова геральдична конференція: Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1994. – С. 28-29.

Чи повернеться святий Миколай на герб Луцька? // Народна трибуна [Луцьк]. – 1995. – 31 січня (№ 8). – С. 6.

У справі сучасної української муніципальної геральдики // П’ята наукова геральдична конференція: Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1995. – С. 19-22.

Eagle and Lion in the Heraldry of the Galician-Volhynian State (13th-14th centuries) // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldychnego. – Warszawa, 1995. – Numero special. – S. 23.

Ukrainska heraldicka spolocnost // Genealogicko-Heraldicky Hlas. – Martin, 1995. – Rocnik V. – C. 1. – S.34–35.

Генеза львівського міського герба // Галицька брама. – Львів, 1996. – № 12. – С. 14.

Основи системи української муніципальної геральдики // Знак. – 1996. – Ч. 11. – С. 10-11.

K otazke vzniku erbu Zakarpatska // Genealogicko-Heraldicky Hlas. – Martin, 1996. – Rocnik VI. – C. 1. – S. 15-19.

Герб міста Львова: генеза, традиція, відродження // Львів: історичні нариси. – Львів, 1996. – С. 61-66.

Конституція є. Чи буде Великий герб? // Знак. – 1996. – Ч. 12. – С. 1-2.

Земельна геральдика України ХVІІ – початку ХХ ст. // Пам’ятки України: історія та культура. – 1996. – Ч. 2. – С. 42-45.

Документи про складання ескізів гербів міст Української РСР у повоєнний час // Україна в минулому. –Львів, 1996. – Вип. 9. – С. 214-216.

К вопросу о возникновении гербов украинских городов в ХIV-XVII вв. // Гербовед. – 1997. – № 3 (15). – С. 146-147.

Кожному селу – герб і прапор // Голос України. – 1997. – 24 липня (№ 136). – С. 3.

Eagle and Lion in the heraldry of the Galician-Volhynian State (13th-14th centuries) // L`aigle et le lion dans le blason medieval et moderne: Actes du IXe colloque international d`heraldique, Cracovie, 4-8 septembre 1995. – Warszawa, 1997. – P. 123-126.

Герб Києва (кінець ХV – 80-і роки ХVІІІ ст.) // Пам’ятки України: історія та культура. – 1997. – № 3. – С. 86, 87, 127.

Українська міська геральдика та її вплив на розвиток герботворчості в Росії // Историко–филологический вестник украинского института.– Москва, 1997. – Т. 1. – С. 94-95.

Герби міст і містечок Правобережної України 1791-1792 років // Записки Наукового товариства імені Шевченка.– Львів, 1997. – Т. ССХХХІІІ. – С. 182-192.

До питання про генезу герба міста Володимира-Волинського // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край (матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20-23 січня 1998 року). – Луцьк, 1998. – С.100-101.

Відродження українських національних символів у Галичині в 1848 р. // Знак. – 1998. – Ч. 16. – С. 1-2.

До питання про герб Дрогобича // Дрогобицький краєзнавчий збірник.– Дрогобич, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 173-177.

Відродження українських національних символів у Галичині в 1848 р. // Галицька брама. – 1998. – № 10 (46). – С. 9, 12, 14 (спільно з І. Сварником).

Герби Івано-Франківської області та міста Галича // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України (матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції). – Івано-Франківськ, Галич, 1998. – C. 304-308.

Символи нових незалежних держав // Пам’ятки України: історія та культура. – 1998. – Ч. 3-4. – С. 149-155.

Герб Чернівецької області // Знак. – 1999. – Ч. 18. – С. 9.

Символи нових незалежних держав // Пам’ятки України: історія та культура. – 1999. – Ч. 1. – С. 166-172.

До питання про герб міста Бердичева // Бердичівська земля в контексті історії України: Науковий збірник “Велика Волинь” (Т. 19). – Житомир, 1999. – С. 75-76.

Символи міста Жидачева // Галицька брама. – 1999. – № 3-4 (51-52). – С. 3, 18.

Основы системы украинской муниципальной геральдики // Гербовед. – 1999. – № 2 (34). – С. 145-149.

Герб города Киева (конец ХV – 80-е годы ХVIII в.) // Гербовед. – 1999. – № 4 (36). – С. 40-44.

Герб і прапор Баришівки // Знак. – 1999. – Ч. 19. – С. 6.

Геральдичні традиції місцевого самоврядування Лівобережжя та їх відродження: на прикладі Переяслава // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VІІІ. – С. 130-135.

Сфрагістична збірка Антона Шнайдера як джерело для вивчення міської геральдики Галичини // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції 20-21 вересня 1996 року. – Львів, 1999. – С. 168-169.

Джерела з української геральдики в польських архівах // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Вип. 2. – С. 90-92.

До питання про герб міста Стрия // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Вип. 2. – С. 99-103.

Герб міста Роздолу в привілеї 1745 р. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Вип. 2. – С. 104-105.

У справі герба міста Жидачева // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Вип. 2. – С. 106-110.

Ukrainian municipal flags // Flag Data Bank [Berlin]. – 1999. – № 11. – P.19-20.

Геральдика та прапорництво міст Галичини // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. – № 379: Архітектура (Книга міст Галичини: Міждисциплінарні дослідження у містобудуванні). – Львів, 1999. – С. 209-213.

Геральдично-вексилологічний реєстр Українського геральдичного товариства // Знак. – 2000. – Ч 20. – С. 1.

Магдебурзьке право та питання герба міста Києва (кінець ХV – 80-ті рр. ХVІІІ ст.) // Самоврядування в Києві: історія та сучасність. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 500-річчю надання Києву магдебурзького права. Київ, 26-27 листопада 1999 року. / ред. Андрійко В. І., Комов В. В., Білоус Н. О. – К., 2000. – С. 147-154.

До питання про символи міських районів // Знак. – 2000. – Ч. 22. – С. 9.

Нові символи Ружина // Житомирщина на зламі тисячоліть (науковий збірник “Велика Волинь”, т. 21). / відп.ред. Костриця М. Ю. – Житомир, 2000. – С.293.

Українська геральдика як явище, галузь знань і метод історичного джерелознавства // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. / ред. Болебрух А. Г. та ін. – Дніпропетровськ, 2000. – Вип. 8. – С.166-167.

Печатки сіл Дрогобицької округи кінця ХVІІІ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. / ред. Тимошенко Л. та ін. – Дрогобич, 2000. – Вип. ІV. – С. 419-428.

Територіальні символи Галицько-Волинської держави другої половини ХІІІ – початку ХІV століть // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2000. – Т. 240. – С.255-263.

Лицарство, Європа і ми // Поступ. – 2001. – 20-21 січня (№ 12). – С. 9.

Методичні рекомендації з питань геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та територіальних громад міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні символи) // Знак. – 2001. – Ч. 23. – С. 8-9.

Герби новопосталих держав // Пам’ятки України: історія та культура. – 2001. – Ч. 1-2. – С. 162-167.

Герб і прапор Івано-Франківської області // Знак. – 2001. – Ч. 24. – С. 1.

Герб та прапор Уманського району // Знак. – 2001. – Ч. 25. – С. 7.

Символи нових незалежних держав // Пам’ятки України: історія та культура. – 2001. – Ч. 4. – С. 134-141.

Cимволы города Жовквы // Гербовед. – 2001. – № 4 (54). – С. 19-21.

Cимволи міста Борислава // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. Тимошенко Л. та ін. –Дрогобич, 2001. – Вип. V. – С. 326-329.

Герб та прапор міста Переяслава-Хмельницького // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та практики. – К., 2001. – Ч. 6 (7). – Част.1. – С. 86-92.

Герб і прапор Бродівського району // Знак. – 2002. – Ч. 26. – С. 7.

Герб міста Чигирина // Пам’ятки України: історія та культура. – 2002. – Ч. 2. – С. 54-57.

Герб і прапор Рахівського району // Знак. – 2002. – Ч. 27. – С. 7.

У справі генези герба Перемиської землі // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. Тимошенко Л. та ін. – Дрогобич, 2002. – Вип. VІ. – С. 80-83.

Герб і прапор Самбірського району // Знак. – 2002. – Ч. 28. – С. 1.

До питання про символи Галицько-Волинської держави (ХІІІ – поч. ХІV ст.) // Науковий вісник Українського історичного клубу. – Москва, 2002. – Т. VІІ.– С. 96-100.

Символи містечка Колок // Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках / Towns & Cities: Arms, Flags and Seals. – Львів, 2003. – Вип. І. – С.123-126.

Територіальні символи Галицько-Волинської держави (ХІІІ – поч. ХІV ст.) // Король Данило Романович і його місце в українській історії. – Львів, 2003. – С. 128-136.

Печатка Чернігова з середини ХVІІ ст. // Знак. – 2003. – Ч. 29. – С. 4.

Символи міста Самбора // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. Тимошенко Л. та ін. – Дрогобич, 2003. – Вип. VІІ. – С. 477-483.

Символи Королівства Галичини і Лодомерії (1772-1918) // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К., Львів, 2004. – Т. І. – С. 538-553.

Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства // Знак. – 2004. – Ч. 31. – С. 2.

Герби єпархій та екзархатів Української Греко-Католицької Церкви // Знак. – 2004. – Ч. 31. – С. 4-5.

Нові герби владик Української Греко-Католицької Церкви // Знак. – 2004. – Ч. 32. – С. 4-5.

Contemporary flags of the Ukrainian regions: Old traditions and new designs // Proceedings of the XX International Congress of Vexillology, Stockholm, 27th July to 1st August 2003 /ed. by J. O. Engene. – Bergen: Nordic Flag Society, 2004. – P. 233-254.

Nove znaky a vlajky administrativnich jednotek Ukrajiny (na prikladu Lvovske oblasti) // Sbornik prednasek z 3. Ceskeho narodniho vexilologickeho kongresu. – Plzen, 2004. – S. 61-70.

Символи Дрогобицького району // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. Тимошенко Л. та ін. – Дрогобич, 2004. – Вип. VІIІ. – С. 424-429.

Історичні символи Стрия та їхня сучасна інтерпретація // Стрийщина крізь призму століть. – Дрогобич, 2004. – С. 45-54.

Символи міста Белза // Белз і Белзька земля. – Белз, 2004. – С. 87-88.

Символи президентських виборів в Україні // Знак. – 2005. – Ч. 35. – С. 1.

Геральдична справа в Україні: впорядкування чи балаган? // Знак. – 2005. – Ч. 35. – С. 3.

Міська печатка Чернігова середини ХVІІ ст. // Скарбниця української культури. – Чернігів, 2005. – Вип. 5. – С. 37-38.

Нові символи Рівненської області // Знак. – 2005. – Ч. 36. – С. 4.

Прапор самбірських райців ХVІІ ст. у Державній збірці трофеїв Військового музею у Стокгольмі // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. Тимошенко Л. та ін. – Дрогобич, 2005. – Вип. ІХ. – С. 477-480.

Чотири печатки українських установ 1918-20 рр. // Знак. – 2005. – Ч. 37. – С. 1.

Герб і прапор міста Чоп // Знак. – 2005. – Ч. 37. – С. 8-9.

Символи міста Підгайців // Галицька брама. – 2006. – № 3-4 (135-136). – С. 5-6.

Рецензія на: Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки Наукового Товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор. – Варшава, Львів, Нью-Йорк: Український архів і НТШ, 2005. – 352 с. // Український археографічний щорічник. – К., 2006. – Нова серія, вип. 10/11. – Т. 13/14. – С. 824-826.

Питання про порядок кольорів на українському прапорі в 1917-1920 рр. // Знак. – 2006. – Ч. 40. – С. 10-11.

Герб Львова: генеза, традиції, відродження // Історія Львова. – Т. 1 (1256-1772). – Львів, 2006. – С. 38-44.

Метричні матеріали Турківського відділу РАГС // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2006. – Вип. V. – С. 45-48.

Становлення українських національно-державних символів у 1917–1920 роках // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2006. – Т. CCLII. – С. 114-142.

Символи Турки та Турківського району // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. Тимошенко Л. та ін. – Дрогобич, 2006. – Вип. Х. – С. 764-770.

Прапор України: проблеми справжні та надумані // Експрес. – 2007. – 27-28 січня (№ 12). – С. 17.

Що є символом Закарпаття? // Експрес. – 2007. – 24-25 лютого (№ 43). – С. 18.

Принципи створення прапорів областей України та традиції крайового прапора Закарпаття // Символіка Закарпаття: традиції і сучасність. Матеріали науково-практичної конференції, 16 лютого 2007 року. – Ужгород, 2007. – С. 9-17.

Традиції крайового прапора Закарпаття // Трибуна (Ужгород). – 2007. – 30 червня (№ 46). – С. 1, 12.

Давні символи Білої Церкви // Місто Біла Церква: Історія самоврядування та символіки. – Біла Церква, 2007. – С. 55-62.

Прапор самбірських райців ХVІІ ст. у Державній збірці трофеїв Військового музею у Стокгольмі // Ґардаріки/Gar?ariki. – Львів, 2007. – Вип. 1. – С. 19-23.

Старошведське-Зміївка та герб і прапор територіальної громади // Ґардаріки/Gar?ariki. – Львів, 2007. – Вип. 1. – С. 38-42.

Герб і прапор села Мошни // Знак. – 2007. – Ч. 42. – С. 5.

Мені скаржаться, що сьогодні торгують державними нагородами [інтерв’ю, підготувала О. Лисенко] // Коментарі:. – 2007. – 30 листопада (№ 46). – С. 27.

Політичні емблеми України: символи любові – партій до народу та народу до партій // Post-Поступ. – 2007. – № 14. – С. 28-29.

Герб міста Львова // Енциклопедія Львова. – Львів, 2007. – Т. 1. – С. 510-511.

Герб владики Нью-Вестмінстерської єпархії УГКЦ Кенета Новаківського // Знак. – 2007. – Ч. 43. – С. 3.

Герб і прапор селища Рудно // Знак. – 2007. – Ч. 43. – С. 7.

New symbols for an old Swedish village in the Ukrainian steppes // Nordiska Flaggenkontakt. – Laksevag, 2008. – N 46. – S. 35-37.

Тризуб став гербом України 22 березня 1918-го: Суперечки тривали понад півроку // Газета по-українськи. – 2008. – 21 березня (№ 51). – С. 18.

Конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України: старі проблеми // Знак. – 2—8. – Ч. 44. – С. 5.

Редакційна діяльність