КІТ НАТАЛЯ

Головна / Співробітники / КІТ НАТАЛЯ

  • Ім'я : КІТ НАТАЛЯ
  • Посада : Молодший науковий співробітник
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : natalikit@org.lviv.net
  • Наукові зацікавлення :
Біографія

ᅠᅠ Народилася 12 квітня 1970 р. у м. Новий Розділ Миколаївського р-ну Львівської обл. З 1974 р. – мешканка Львова. Закінчила (з відзнаками) львівську СШ № 66 (1978-1988) та Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова (1988-1993) (факультет економіки та організації книжкової справи, спеціальність «Видавнича справа і редагування»). З 1993 р. працює редактором в Інституті української археографії та джерелознавства ім.М. С. Грушевського НАН України, а також співпрацює як редактор з різними установами, які займаються видавничою діяльністю – Інститутом історичних досліджень при Львівському національному університеті ім. І. Франка, Інститутом історії Церкви при Українському католицькому університеті, Науковим товариством ім. Шевченка, Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника, видавництвами М. П. Коць, «Дивосвіт», «Свічадо» та ін. Водночас провадить наукові студії на тему «Психологічні засади праці редактора над українським журналом для дошкільників» (дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук) – при Київському інституті журналістики.

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Основні наукові праці
 

Основні засади створення концепції журналу для дошкільнят // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / За ред. М. М. Романюка. – Львів, 2002. – С. 512-515.

Український журнал для дошкільника: психологічні підстави та основні принципи розробки концепції видання // Стиль і текст. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 218-227.

Національне періодичне видання для дошкільників: Жанрово-видова палітра та її змістове наповнення // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С. 277-288.

Створення психологічного портрета читача як визначальний етап розробки концепції нового журналу для дітей // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 563-572.

Колір у журналі для дошкільнят: обґрунтоване різнобарв’я (редакторський аспект) // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 126-133.

Вербальне «обличчя» журналу для дошкільників у світлі дитячого сприйняття // Стиль і текст. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 100-111.

Типи реципієнтів друкованої інформації у журналі для дошкільників // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. дев’ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28-29 жовт. 2005 р. / За ред. М. М. Романюка. – Львів, 2005. – С. 457-460.

Ілюстрація в інформаційній системі періодичного видання для дошкільнят // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 424-434.


 

Основні видання, у підготовці яких брала участь як літературний редактор
 

Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість (1880-1944). – Львів, 1994. – 160 с. (Львівські істор. праці. Джерела. – Вип. 1).

Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. – Львів, 1994. – 396 с. (Львівські істор. праці. Джерела. – Вип. 2).

Михайло Грушевський і львівська історична школа: Мат. конф. Львів, 24-25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – 256 с.

Mappa Mundi: Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. – 912 с.

Боплан і Україна: Зб. наук. праць. – Львів, 1998. – 320 с.

Україна модерна: Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – Ч. 2-3. – 448 с.; 2000. – Ч. 4-5. – 520 с.; 2001. – Ч. 6. – 200 с.; Київ; Львів: Критика, 2002. – Ч. 7. – 240 с.; Київ; Львів: Критика, 2003. – Ч. 8. – 282 с.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань та ін. – Київ: Наукова думка, 1991-2000. – Т. 11: Покажчик імен / Уклад. М. М. Капраль, Я. О. Федорук. – 520 с. (Пам’ятки історичної думки України).

Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2000. – 348 с.

Ковчег: Наук. зб. з церк. історії. – Львів, 2000. – Ч. 2. – 520 с.; 2001. – Ч. 3. – 570 с.

Моцний А. Страшна правда Голодомору: Худ.-біограф. повість. – Львів, 2000. – 176 с.

Олійник Р., Кінаш В. Латинська мова: Підручник. – Львів: Дивосвіт, 2000. – 288 с.

Привілеї національних громад міста Львова XIV-XVIII ст.: Зб. док. / Упор. М. Капраль. – Львів, 2000. – 576 с.

Сас П. М. Історія України XIV-XVIII століття: Навч. посібник. – Львів: Вид-во М. П. Коць, 2001. – 292 с.

Українське державотворення. Акт 30 червня 1941: Док. і м-ли. – Львів; Київ: Літературна агенція «Піраміда», 2001. – 560 с.

Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи: Біографічні нариси та бібліографія. – Львів, 2002. – 544 с.

Перша українська дивізія Української національної армії: історія створення та національно-політичне значення: М-ли наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – 172 с.

Зобенко М. Українське небо Олеся Гончара: Есеї, студії, полеміка. – Львів: Вид-во М. П. Коць, 2003. – 176 с.

Капраль М. Національні громади Львова XVII-XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2003. – 456 с.

Полюга М. Шляхами спогадів. 1944-1956. – Львів; Київ: Літературна агенція «Піраміда», 2003. – 192 с.

Цегельський Л. Від леґенд до правди. – Львів: Свічадо, 2003. – 336 с.

Історичне краєзнавство України: Зб. наук. праць. – Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2004. – 518 с.

Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII-XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія, т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2004. – ссvіі + 512 с.

Лупейко В. Ю. Світочі і лжепророки (Есеї): Навч. посібник. – Львів: Вид-во М. П. Коць, 2004. – 468 с.

Сварник Г. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор. – Варшава; Львів; Нью-Йорк, 2005. – 352 с.

Історична топографія і соціотопографія України: Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 80-річчя. – Львів: Літ. агенція «Піраміда», 2006. – 512 с.

Собори Львівської єпархії XVI-XVIII століть / Упоряд. та істор. нарис І. Скочиляса. – Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2006. – сxliv + 464 с.

Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – 704 с.; 2-ге вид., виправл. й доповн. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 808 с.

Silva rerum: Зб. наук. праць на пошану професора А. Перналя. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 520 с.

Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упор. М. Капраль. – Львів, 2007. – LI с. + 816 с.

Калинець І. Епоха гунів та її передісторія (у світлі Біблійних джерел). – Львів: Друкарські куншти, 2007. – 240 с.

Скочиляс І. Релігія та культура Західної Волині на початку XVIII ст. За матеріялами Володимирського собору 1715 року. – Львів, 2008. – 80 с.

 

 

Редакційна діяльність