ФЕЛОНЮК АНДРІЙ

Головна / Співробітники / ФЕЛОНЮК АНДРІЙ

  • Ім'я : ФЕЛОНЮК АНДРІЙ
  • Посада : Науковий співробітник
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : afelonyuk{a}yahoo.pl
  • Наукові зацікавлення :

     історія Львова пізнього Середньовіччя та ранньомодерного періоду, передмістя Львова XV–XVIII ст. у світлі актових та описово-статистичних джерел, юридики Львова XV–XVIII ст., соціотопографія передмість Львова XVІ–XVIII ст.; археографічне опрацювання наукової спадщини М. Грушевського, український історіографічний процес в Галичині (перша половина ХХ ст.).

Біографія

Народився 21 вересня 1982 р. у селі Нова Мощаниця Здолбунівського району Рівненської області. У 2000 р. закінчив загальноосвітню школу в смт. Мізоч. 2000–2005 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Архівознавство”, який закінчив з відзнакою здобувши кваліфікацію магістра архівознавства та історика. У січні 2005 – січні 2010 рр. працював провідним археографом, а з січня 2010 р. займає посаду наукового співробітника Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Кандидат історичних наук (2009 р.). Тема дисертації: “Передмістя Львова другої половини XVII–XVIII ст.: адміністративно-правовий статус та соціотопографія” (науковий керівник д.і.н. Мирон Капраль). Приймав участь у підготовці до друку 7–9 томів із 50-томового видання творів Михайла Грушевського. Спільно з Г. Сварник є упорядником видання “Олена Степанівна — Роман Дашкевич. Спогади і нариси” (2009 р.). Зараз працює над виданням джерел з історії передмість Львова XV–XVIII ст.

Від 2005 р. член Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (НТШ). У 2005–2010 рр. секретар, а від березня 2010 р. голова Історичної комісії НТШ. Від січня 2010 р. також науковий секретар НТШ. Член Українського геральдичного товариства (2008 р.). Автор більше 40 публікацій.

            Сфера наукових зацікавлень: історія Львова пізнього Середньовіччя та ранньомодерного періоду, передмістя Львова XV–XVIII ст. у світлі актових та описово-статистичних джерел, юридики Львова XV–XVIII ст., соціотопографія передмість Львова XVІ–XVIII ст.; археографічне опрацювання наукової спадщини М. Грушевського, український історіографічний процес в Галичині (перша половина ХХ ст.).

 

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Вибрані публікації:

Правовий статус та просторова локалізація нерухомої власності на передмістях Львова XVIII ст. // Історична топографія і соціотопографія України. Збірник наукових праць. — Львів, 2006. — С. 365–403;

Зі спостережень над функціонуванням двориків на передмістях Львова XVIII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — Вип. Х. — Дрогобич, 2006. — С. 263–273;

Шляхта-власника на передмістях Львова перших десятиліть XVIII ст.: соціальна стратифікація (за Люстрацією передмість Львова 1712 р.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. — Вип. XXV. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. — С. 113–119;

Магнатська власність у Львові XVIII ст. (на прикладі роду Жевуських) // Silva rerum. Збірник наукових праць на пошану професора А.  Перналя. — Львів, 2007. — С. 477–498;

Нерухомість та її власники на передмістях Львова в 1768 році // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. — Т. 6: Львів – Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. – [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск, 2007]. — С. 164–199;

Інвентарні описи дворів на передмістях Львова останньої третини XVIII століття // Записки Наукового товариства Шевченка. – Т. CCLV: Комісія архітектури і містобудування. – Львів, 2008. – С. 415–436;

Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. — Т. 1: А–Ґ.— Львів: Літопис, 2007:

Асверівщина. — С. 129;

Барські конфедерати. — С. 184–185;

Белзеччина. — С. 203;

Біскупщина. — С. 245;

Богданівна. — С. 251;

Брозиновська юридика. — С. 288–289;

Гайдамаки. — С. 456–457;

Галицьке передмістя Львова. — С. 473–474;

Ґабріельовка. — С. 607;

Kоментарі // Грушевський М. Твори: У 50 томах.—Т. 7: Серія “Історичні студії та розвідки (1900–1906)”.—Львів, 2005.—С. 610–612, 662–665, 709–715;

[УпорядникГрушевський М. Твори: У 50 томах.—Т. 8: Серія “Історичні студії та розвідки (1906–1916)”.—Львів, 2007. — 776 с. (співупорядник М. Капраль);

Передреволюційне десятиліття великого історика України (1906–1916) // Грушевський М. Твори: У 50 томах.—Т. 8: Серія “Історичні студії та розвідки (1906–1916)”.—Львів, 2007. — С. V–XX (співавтор М. Капраль);

Коментарі // Грушевський М. Твори: У 50 томах.—Т. 8: Серія “Історичні студії та розвідки (1906–1916)”.—Львів, 2007. — С. 593–594, 616–620, 627–628, 643–647, 654–656, 657–659, 660–663, 671–673, 674–692, 694–709, 713–719;

Археографічна комісія Наукового товариства Шевченка у Львові // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит: А–Г / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. — К., 2006. — С. 28–30;

Особа на тлі епохи: Юзеф Дунін-Карвіцький — власник містечка Мізоч на Волині // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність. — Т. ІІ. — Житомир, 2007. — С. 22–29;

Симон Петлюра у спогадах і публіцистиці Романа Дашкевича // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації. Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції 18–20 червня 2008 року, м. Львів, Україна. – Львів, 2008. – С. 276–277.

[Рец.] Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть / Упорядкування та історичний нарис Ігоря Скочиляса.—Львів, 2006.—cxliv+464 c. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. — Число 36 (осінь–зима). — Львів, 2006. — С. 58;

[Рец.] Долинська Мар’яна. Історична топографія Львова XIVXIX ст.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 356 с. // Український археографічний щорічник. — Вип. 12. — К., 2007. – С. 725–735;

[Рец.] Волинські Афіни. 1805–1833: Збірник наукових праць / Під ред. С. Маковського і В. Собчука. – Тернопіль: “Богдан”, 2006. – 304 с.: іл. (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка) // Вісник Наукового товариства імені Шевченка.—Ч. 38 (осінь–зима 2007).—Львів, 2007. — С. 53–54;

[Рец.] Гваньїні Олександр. Хроніка європейської Сарматії / Упорядкування та переклад з польської о. Юрія Мицика. — К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. — 1006 с. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка.—Ч. 38 (осінь–зима 2007).—Львів, 2007. — С. 51;

[Рец.]. Економічні привілеї міста ЛьвоваXV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упорядник М. Капраль. — Львів: ЛА “Піраміда”, 2007. — LI+816 с., 8 іл. (Львівські історичні пам’ятки, Т. IV) // Вісник Наукового товариства імені Шевченка.—Ч. 39 (зима–весна 2008).—Львів, 2008. — С. 56–58;

[ПерекладДомбровський Д. Руська (українська) середньовічна князівська родина (Рід Романовичів) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — Львів, 2006. — С. 376–409.

Редакційна діяльність